1980 - 1984

1980

W dniu 20.06.80r. delegacja w składzie Wł. Molek Komendant i Tylka Stanisław Zast. Kom. oraz druh Stanisław Staszel "Gacek" była na pożegnaniu byłego komendanta Rej. Kom. St. Poż. w Zakopanem pułkownika Czesława Kośmińskiego. Uroczystość pożegnalna odbyła się w straży pożarnej w Poroninie.

Na zakończenie tygodnia strażackiego w dniu 24.05.80r. odbyła się defilada strażacka w Limanowej z okazji przekazania sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Saczu. W defiladzie wzięła udział i delegacja z Nowego Bystrego w składzie Molek Wł., Staszel Jan, Bobak Jan, Staszel St., Łuszczek St., Staszel Czesław, Zubek Jan i Tylka Stanisław. Strażacy biorący udział w defiladzie wykazali swoją dyscyplinę i zrozumienie u władz manifestując swoją postawę strażacką w imię hasła w jedności siła.

1984

 

Latem 1984r. rozpoczęto prace przy budowie remizy OSP w ramach czynu społecznego.

1984_budowa  

Społeczny Komitet Budowy Remizy:
Stanisław Staszel - N. Bystre 54 - przewodniczący
Jan Staszel "Zosiok" - N. Bystre 57a - z-ca
Jan Polak "Bogoc" - N. Bystre 17a - sekretarz
Anna Gocał - N. Bystre 114a - skarbnik
Jacenty Lasak - N. Bystre 17 - członek