1985

1985_01_10_walne

10 stycznia 1985 r. odbyło się w szkole Walne Zebranie OSP w Nowem Bystrem w obecności 22 członków OSP i 8 członków wspierających. Jako goście uczestniczyli:

ppłk Czesław Kośmiński - Prezes Gm. Gady OSP
mjr Czesław Kosiba - Komendant Rejonowy
Jan Lasak - Komendant Gm. Tatrzańskiej
Uchwalono:

dietę w kwocie 500 zł na wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
składkę po 100 zł od członków honorowych i wspierających,
utworzyć sekcję OSP Nowe Bystre działającą na przysiółkach Kule - Słodyczki,
kontynuować budowę remizy.
Wybrano Zarzad OSP w składzie:

Staszel Stanisław - (Nr 54) - Prezes
Trojan Kazimierz - (149b) - naczelnik
Polak Jan - (44) - skarbnik
Sikora Władysław - (61) - sekretarz
Tylka Stanisław - (11) - z-ca naczelnika
oraz Komisję Rewizyjną:

Kula Stanisław - (Nr 170a) - przewodniczący
Staszel Jan - (126) - członek
Staszel Stanisław - (117) - członek
W 1984 wybudowano fundamenty pod remizę. Czyn społeczny realizowali głównie członkowie OSP.

 

Głównym zadaniem na 1985r. była kontynuacja budowy remizy. Zmiany osobowe w zarządzie wpłynęły korzystnie na uaktywnienie członków OSP. Społeczny Komitet Budowy prężnie wspierał zapał strażaków, a Urząd Miasta i Gminy w Zakopanem wspierał dotacjami realizowany czyn społeczny. Dzięki temu zespoleniu budynek remizy rósł jak na drożdżach i cieszył oczy nie tylko mieszkańców Nowego Bystrego. Często można było zobaczyć goszczacego przejazdem mjr Cz. Kosibę z Zakopanego, który z dużym zadowoleniem przyglądał się postępowi na budowie i podziwiał odrodzenie działalności OSP.

 

A tak przebiegały etapy prac:

1985_budowa11985_budowa21985_budowa3

W poprzednich latach przyjęcia nowych członków do OSP były sporadyczne. Przeważali liczbowo druhowie w podeszłym wieku.

1985_slubowanie1
Ślubowanie składa dh Jan Zubek "Potoczny" - 1970r. 

Zaistniała więc konieczność odmłodzenia składu strażaków. Nowy naczelnik zabrał się do tego z całym sercem, zaś efekty przerosły wszelkie oczekiwania. W maju 1985r. z okazji Dnia Ochrony Przeciwpożarowej odbyła się uroczystość zbiorowego ślubowania nowo przyjętych strażaków. W szeregi OSP zostało przyjętych 18 druhów: Jan Fudala, Jan Michniak, Józef Staszel "Kubyn", Andrzej Zubek "Krucuś", Zbigniew Zubek "Majcher", Wojciech Trojan, Stanisław Staszel "Zawodzian", Władysław Staszel, Franciszek Staszel "Zawodzion", Andrzej Staszel "Olesiok", Tadeusz Łacek "Stasicek", Andrzej Kula "Kaćkos", Jan Molek "Molas", Wojciech Pitoń, Andrzej Skupień, Kazimierz Kasprzak, Stanisław Kula "Barancorz" i Stanisław Staszel - prezes zarządu OSP.

W uroczystości ślubowania obecni byli goście: ppłk Cz. Kośmiński, mjr Cz. Kosiba, Jan Lasak. Ślubowanie od dh Stanisława Staszela przyjął mgr Władysław Sikora - sekretarz zarządu. Od pozostałych dh-ów ślubowanie przyjął prezes Stanisław Staszel. Uroczystość obserwowała licznie zebrana młodzież i starsi mieszkańcy wioski.

Fotomigawki z uroczystości:

1985_slubowanie2
Połączone oddziały Nowe Bystre i Ratułów gotowe do uroczystości na boisku sportowym.
1985_slubowanie4

Ślubowanie składają:
z lewej: Staszel Józef - Kubun, Łacek Tadeusz - Stasicek
z prawej: Kasprzak Kazimierz - Oleksander

1985_slubowanie5

Tworzą się rodziny strażackie:
1-szy prawej dh Wł. Staszel "Księżniak", a 3-ci jego syn Andrzej.
W głębi z lewej K. Trojan, a pierwszy z lewej jego syn Wojciech.