1986

1986_01_05_oplatek

Zgodnie z przyjętą w OSP Nowe Bystre tradycją w dniu 5 stycznia 1986r. odbyło się spotkanie strażaków z mieszkańcami wioski połączone z łamaniem sie opłatkiem i składaniem życzeń noworocznych. Do najbardziej optymistycznych należało życzenie naczelnika OSP - dh K. Trojana zapowiadające następny opłatek w salach nowej remizy. Mało jednak było na sali podzielających ten optymizm, a powodem tego świadomość ogromu prac wykończeniowych w nowym budynku.
Po ogólnym spotkaniu przy "góralskiej herbacie" rozpoczęła sie zabawa taneczna, która trwała do godzin rannych następnego dnia.
W spotkaniu wzięło udział 115 rodzin. Złożone przez uczestników datki w kwocie 277000 zł i 5 dol. USA pomniejszone o wydatki na organizację imprezy dały czysty dochód w kwocie 159856 zł + 5 dol. USA. Dochód ten przeznaczono na budowę remizy i bieżące potrzeby straży.

 

2 lutego 1986r. odbyło sie w remizie OSP Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności OSP w roku 1985.
Na koniec roku sprawozdawczego OSP liczyła 35 członków zwyczajnych, 72 członków wspierających i 8 członków drużyny młodzieżowej.
Jako goście w zebraniu uczestniczyli:
ppłk Czesław Kośmiński - prezes Gm. Rady OSP
mjr Czesław Kosiba - Komendant Rejonowy
Jan Lasak - Komendant Gminny OSP
K. Pawlikowski - przedstawiciel Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej.

 

Po udzieleniu absolutorium zarządowi z działalności finansowo - gospodarczej za 1985r. zebrani przyjęli wnioski do pracy w 1986r.:
Kontynuować czyn społeczny przy pracach w nowej remizie. Główny ciężar realizacji czynu przejmą członkowie OSP.
Czynić starania o budowę zbiornika p-poż. zlokalizowanego w rejonie drogi do Zębu.
Wznowić starania o utworzenie i wyposażenie sekcji OSP w przysiółkach Kule - Słodyczki.
Przejąć dokumentację OSP od poprzedniego naczelnika ob. W. Molka.
Zebrani postanowili pozostawić skład Zarządu bez zmian osobowych.
Sprawozdanie finansowe wykazało:
kwotę 632072 zł po stronie przychodu
kwotę 463934 zł po stronie wydatków
kwotę 168778 zł - saldo na 1986r.

 

Wielkanoc 1986

Tradycyjnie w każdym roku OSP Nowe Bystre i Ratułów trzymają straż honorową przy grobie P. Jezusa w kościele oraz biorą udział w procesji wielkanocnej z pocztami sztandarowymi. Zapewniają pełną obsługę organizacyjną procesji - niosą chorągwie, baldachim, krzyż, Zmartwychwstałego itp.
W procesji na Boże Ciało i na odpust parafialny straże biorą udział w zwartym szyku ze sztandarami na czele. Procesje obsługuje młodzież w strojach góralskich.

 

fot: Przed wymarszem na uroczystości odpustowe.

1986_procesja

W I szeregu od lewej stoją: Stanisław Tylka "Michniak", Józef Marusarz (w głębi), Józef Pajda, Józef Staszel "Kubyn", Stanisław Staszel "Zawodzion", Andrzej Staszel "Księżniok", Kazimierz Trojan (w rzędzie za nim: Stanisław Staszel "Wirmański", Jan Staszel "Zawodzion", Stanisław Staszel "Krzysiak" i Stanisław Bobak "Huruś"), Franciszek Molek i Andrzej Kula "Kaćkos".

 

1986_12_budowa_remizy

Na koniec roku budowa remizy osiągnęła następujący stan:

 

Założono i oszklono stolarkę w całym budynku
Wykonano instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną.
Wytynkowano dwie sale duże na piętrze i wykonano w nich wylewki pod podłogę.
Wielkie drzwi do garażu wykonane zostały według projektu Jana Polaka "Bogoca", przez Jana Małkucha.
Pozostałą stolarkę wykonał Władysław Staszel "Księżniok" z synami.
Na wieżyczce zamontowano sylwetkę strażaka 1,2 m wys. wykonanego przez Władysława Jarosza "Strzępka" według projektu Władysława Sikory.
Mimo znacznych trudności w nabywaniu materiałów do instalacji, prace budowlane zostały wykonane bez opóźnienia.