1987

1987_01_11_oplatek

11 stycznia 1987r odbyło się spotkanie strażaków z mieszkańcami Nowego Bystrego połączone łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń noworocznych. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach nowej remizy, dzięki czemu można było zaprosić wiecej rodzin. Oprócz miejscowych gości w spotkaniu uczestniczyli: Cz. Kośmiński i Cz. Kosiba z Zakopanego, Jan Lasak z Suchego, Wojciech Lasak i Kazimierz Staszel "Furtek" z OSP Ząb oraz delegacja OSP z Ratułowa. Informację o stanie budowy remizy i życzenia noworoczne gościom złożyli: Kazimierz Trojan (naczelnik) i Stanisław Staszel (Prezes). W spotkaniu wzięły udział 144 rodziny. Złożono datki w kwocie 467100 zł i 20 dol. USA. Po potrąceniu kosztów organizacji imprezy uzyskano dochód 243795 zł + 20 dol. USA, który przeznaczono na działalność programową OSP w 1987r.

 

25 stycznia 1987r. odbyło się w remizie OSP Walne Zebranie sprawozdawcze.
Jako goście w zebraniu uczestniczyli:
płk Czesław Kośmiński, ppłk. Czesław Kosiba i Jan Lasak. Stan osobowy straży: 36 członków zwyczajnych, 120 członków wspierających i 5 członków honorowych.

 

Walne zebranie potwierdziło skład zarządu w dotychczasowym składzie i przyjęło wnioski:

 • O udzieleniu pomocy pieniężnej dr. ob. Przeklasie w wysokości 10000 zł.
 • Sposobu opłacania składek przez członków honorowych i wspierających (jednorazowe datki na spotkaniu noworocznym).
 • Przygotowania wniosków o odznaczenie zasłużonych strażaków.

Ze sprawozdania:
We współzawodnictwie między jednostkami OSP w gminie Tatrzańskiej za 1986r. OSP Nowe Bystre uzyskała 30204 punkty i zdobyła I miejsce.
Wartość czynu społecznego przy budowie remizy za 1986r. równa jest kwocie 1650000 zł. W przeważającej części czyn został wypracowany przez strażaków.
Wartość mienia OSP równa jest 673733 zł.
Czyni się starania o zudowanie zbiorników wodnych p-poż. w Kulach i na Dudkówce.
Planuje się kontynuację prac wykończeniowych w nowym budynku OSP. Przewiduje się pomoc finansową mieszkańców wioski na ten cel, świadczoną w ramach czynu społecznego.

 

3 maja 1987 w przysiółku Kule - Słodyczki odbyła sie uroczystość ślubowania przyjętych do OSP druhów:
Jan Gruszka
Stanisław Skorusa
Stanisław Głodowski
Stanisław Krzysiak
Jan Słodyczka "Baca"
Stanisław Polak "Wsiok"
Jan Słodyczka "Pałuba"
Józef Bubla "Bublak"
Bolesław Słodyczka.
Przyjęci druhowie wraz ze Stanisławem Kulą i Władysławem Staszelem tworzą sekcję OSP w Nowem Bystrem do działania w rejonie Słodyczki - Kule - Dudkówka. W uroczystości wziął udział ppłk poż. Czesław Kosiba z Zakopanego.

1987_05_03_slubowanie1

Ślubowanie składają:
z lewej: Słodyczka Jan "Patun"
z prawej: Słodyczka Jan "Baca", Polak Stanisław

1987_05_03_slubowanie2

z lewej: Krzysiak Stanisław
z prawej:Bubla Józef, Gruszka Jan.

Poczet sztandarowy:
od lewej: Jan Staszel - Zawodzian
Władysław Staszel - Księżniok
Andrzej Kula - Kaćkos
Ślubowanie przyjmował:
Władysław Sikora - sekr. Zarządu.

17 maja 1987 roku odbyły się w Nowem Bystrem rejonowe zawody ochotniczych straży pożarnych z miasta Zakopanego i gminy Tatrzańskiej. Impreza zorganizowana była z okazji "Dnia Strażaka" przez Komendę Rejonową OSP w Zakopanem.

Gośćmi zawodów byli:

1987_05_17_zawody1
pierwszy szereg - pierwszy od prawej - Jan Lasak gm. kom. OSP, drugi z białą teczką ppłk. poż. Marek Aksamit z-ca kom. woj. OSP w N. Sączu, dalej zespół sędziów zawodów.
drugi szereg od prawej stoją: Kazimierz Trojan kom. OSP Nowe Bystre, Władysław Sikora - sekretarz Zarz. OSP N. Bystre, Czesław Kośmiński prezes Rej. Zarz. OSP w Zakopanem, Tadeusz Galica - członek Zarządu Woj. Związku OSP, Czesław Kosiba - Kom. Rejonowy OSP w Zakopanem

Na program zawodów złożyło się:

 • Musztra
 • Tor przeszkód
 • Złożenie linii i puszczenie 2 prądów wody do wyznaczonych celów.
1987_05_17_zawody2
W zawodach wzięły udział straże z: Małego Cichego, Suchego, Zębu, Bustryku, Nowego Bystrego,Dzianisza, Witowa, Kościeliska i Zakopane - Olcza.

Tradycyjnie od kilku lat, pierwsze miejsce w zawodach zajęła OSP z Dzianisza. Drużyna OSP z Nowego Bystrego zajęła II miejsce.

 1987_05_17_zawody3
W skład drużyny weszli:
Stanisław Staszel - Krzysiak, Stanisław Staszel - Księżniak, Andrzej Staszel - Księżniak, Henryk Staszel, Franciszek Staszel - Zowodzian, Józef Staszel - Kubyn, Franciszek Molek "Molas"
 1987_05_17_zawody4
Walka na torze przeszkód

W czasie zawodów wystąpił szkolny zespół regionalny z Nowego Bystrego pod kierownictwem p. Janiny Skupień, nauczycielki tut. szkoły.

1987_05_17_zawody61987_05_17_zawody5


Kapela góralska w składzie:

 • Stanisław Tylka,
 • Jan Gruszka,
 • Czesław Staszel,
 • Stanisław Staszel.

23 maja 1987 roku  sekcja z zabytkową ręczną sikawką wzięła udział w paradzie z okazji "Dnia Strażaka" w Zakopanem.

1987_05_23_parada
Sekcja w składzie: Józef Staszel, Czesław Staszel, Jan Staszel i Andrzej Kula
powozi końmi Jan Krzysiak.

W czerwcu 1987 roku OSP wzięła udział w powitaniu biskupa S. Groblickiego, który wizytował tut. parafię.

 1987_06_biskup11987_06_biskup2

Obok straży banderia góralska na koniach, powóz z biskupem i procesja wiernych. Budynki starej i nowej plebanii.

 

Poniżej zapisy dotyczące najstarszych w tym czasie mieszkańców Nowego Bystrego. W późniejszym latach tą informację uzupełniono o rok ich śmierci i ilość przeżytych lat.

Na 20 listopada 1987 r. w Nowem Bystrem było 26 mieszkańców, którzy ukończyli 80 i więcej lat, co stanowiło 3,3% mieszkańców, którzy ukończyli 18 i więcej lat. Wśród osób zaawansowanych wiekiem, tylko czterech mężczyzn. "Słaba płeć" żyje znacznie dłużej niż mężczyźni. Dostojni długowieczni to:

 • Regina Słodyczka - "Kruc" - 97 lat - zm. 1989 (99lat)
 • Anna Szeliga "Mucha" - 92 lata - zm. 1990 (95 lat)
 • Anna Zubek "Jasiula" - 89 lat - zm. 1995 (94 lata)
 • Aniela Miskowiec - Dudkówka - 89 lat - zm. na Śląsku
 • Jan Zubek - "Palarzok" - 87 lat - zm. 1990 (90 lat)
 • Marianna Łacek - "Barbara" - 87 lat - zm. 1988 (88 lat)
 • Anna Styrczula "Zwoleńka" - 86 lat - zm. 1988 (88 lat)
 • Józef Bobak - "Kurdziel" - 86 lat - zm. 1989 (89 lat)
 • Wiktoria Staszel - "Brylówcanka - 85 lat - zm. 1997 (97 lat)
 • Bronisława Pitoń "Pitońka" - 85 lat - zm. 1996 (96 lat)
 • Stanisław Staszel "Brzega" - 84 lata - zm. 1992 (89 lat)
 • Marianna Staszel "Zgielnicka"- 84 lat - zm. 1993 (93 lata)
 • Maria Łowisz "Łataska" - 84 lata - zm. 1988 (85 lat)
 • Anna Staszel "Księżniocka" - 84 lata - zm. 1989 (86 lat)
 • Helena Marusarz "Nosalicka" - 84 lata - zm. 1994 (92 lata)
 • Antonina Zubek "Grapno" - 84 lata - zm. 1992 (89 lat)
 • Ludwina Szeliga "Synkowska" - 83 lata - zm. 1997 (94 lata)
 • Bronisława Zubek "Krucuśka" - 83 lata - zm. 1993 (91 lat)
 • Karolina Łacek "Jagniesiorz" - 82 lata - zm. 1990 (85 lata)
 • Maria Bukowska "Kajda" - 82 lata - zm. 1988 (83 lata)
 • Ludwina Gąsienica "Śliwa" - 82 lata - zm. 1989 (84 lata)
 • Anna Lasak "Marysiok" - 81 lat - zm. 1988 (82 lata)
 • Anna Staszel "Zosiocka" - 82 lata - zm. 1995 (90 lat)
 • Katarzyna Fudala "Dorzocek" - 81 lat - zm. 1989 (83 lata)
 • Maria Staszel "Bałek" - 80 lat - zm. 1990 (83 lata)
 • Jan Stoch - Słodyczki - 80 lat

 

Czy ktoś z nich dożyje setki?