1988

7 stycznia 1988 r. odbyła się impreza łamania się opłatkiem, czyli tradycyjne coroczne spotkanie członków OSP z mieszkańcami wioski. Jako mili goście w spotkaniu uczestniczyli: ppłk. Cz. Kośmiński, ppłk Cz. Kosiba, W. Pawlikowski, A. Kaspruś, Janina Gocał, delegacje OSP z Suchego, Zębu, Bustryku, Ratułowa Górnego oraz 140 rodzin z Nowego Bystrego.
Przygrywała orkiestra w składzie: Jan Fudala, Jan Staszel, Władysław Fudala i Andrzej Staszel. Zabawa trwała do godz. 4.00 rano. Uczestnicy podziwiali ogromny postęp w pracach wykończeniowych wewnątrz budynku remizy OSP. Termin ukończenia budowy - lipiec 1988 - zostanie dotrzymany.
Z ofiar do skarbonki OSP i z bufetu zebrano 692 tys. złotych. Po potrąceniu wydatków na organizację imprezy, czysty dochód wyniósł ok. 300 tys. złotych. Uzyskany dochód przeznaczono na prace budowlane przy remizie. Poświecenia opłatków dokonał: ks. proboszcz Stanisław Gacek.

 

21 lurego 1988 roku odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP N. Bystre.
Przewodniczył: Stanisław Staszel - prezes. W zebraniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy wsi oraz goście: ppłk. poż. Czesław Kośmiński przewodn. Zarz. Gm. OSP, ppłk. Czesław Kosiba Komendant Rejonowy Straży w Zakopanem, Jan Lasak - gm. kom. OSP.
Zarząd OSP - uzyskał absolutorium za działalność gospodarczo - finansową w 1987r.
Dochody OSP wynosiły: 1074444 złote
Wydatki zamknięte kwotą: 1022380 złotych
Pozostałość w kasie: 52064 złote.
Za naczelne zadanie na 1988r. uznano i przyjęto - dokończenie budowy remizy OSP oraz oddanie jej do użytku.
Protokołował: mgr Władysław Sikora

12 listopada 1988r. zmarł druh Stanisław Bobak (30.11.1934 - 12.11.1988). Służbę strażaka ochotnika pełnił od 6.04.1952r. Przez kilka kadencji był prezesem zarządu OSP. Często wystepował w składzie pocztu sztandarowego. W ostatnich latach był grabarzem na cmentarzu komunalnym w Witowie i na cmentarzu parafialnym w Nowem Bystrem.


1988_11_12_pogrzeb21988_11_12_pogrzeb51988_11_12_pogrzeb41988_11_12_pogrzeb3


 

18 grudnia 1988 r.
z inicjatywy OSP w Nowem Bystrem założono ognisko Związku Podhalan. Akces przynależności zgłosiło 20 osób. Oby rozwinęli działalność zgodną z ideałem Władysława Orkana.