1991

Dnia 3 lutego 1991 r. odbyło się w Remizie OSP Walne Zebranie Strażaków
Naszymi gośćmi byli:
por. Stanisław Bańka - Kom. Rej. Straży Pożarnych w Zakopanem
Jan Lasak - Kom. Gm. Ochotniczych Straży Pożarnych w Gm. Tatrzańskiej
członkowie wspierający OSP Nowe Bystre.

Walne zebranie udzieliło absolutoriom dla Zarządu OSP z działalności gospodarczej i organizacyjnej w r. 1990.
Podjęto również uchwałę aby Zarząd w niezmienionym składzie kontynuował swoją działalność w 1991 r.
Zarząd, a zwłaszcza naczelnik OSP więcej uwagi powinni poświęcić wzmocnieniu dyscypliny i obowiązkowości strażaków w zakresie dbałości o sprawność sprzętu bojowego, a głównie samochodu i motopomp.
Zebranie zakończono krótkim spotkaniem towarzyskim.