1993

W 1993r. wykonano:

  1. Zbudowano most żelbetonowy na potoku Bystry przy "Krucusiach" - przejazd na drogę polną pod Ligasówkę.
  2. Zbudowano most żelbetonowy na potoku Ligasowski - przejazd do zabudowań i parcel na Polanie.
  3. Wykonano bramy wejściowe na cmentarz parafialny, według projektu Stanisława Staszla (prezez zarządu OSP).
  4. Rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej według projektu Stanisława Staszla.
  5. Wykonano wylewkę bitumiczną na drodze do Słodyczek - odcinek ok. 300 mb.

Staraniem Zarządu OSP przy Remizie wykonano odwiert studni głębinowej i podłączono z niej wodę do instalacji wod - kan w remizie. Wydatki na ten cel zostały przyznane przez Zarząd Gminy Tatrzańskiej.
Działalność gospodarczo - finansową w 1993r. OSP zamknęła dodatnim bilansem w kwocie 16324000zł.