1996

Z życia naszej wioski:

Mieszkańcy Nowego Bystrego dobrowolnie opodatkowali się po 20 zł rocznie na pokrycie kosztów zakupu kontenerów na śmieci i za wywóz śmieci. Akcją kieruje Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Poronin. Dzięki ustawieniu kontenerów w znacznym stopniu zmniejszyło się zanieczyszczenie potoku Bystry oraz zaśmiecanie parowów wzdłuż potoków na obszarze całej miejscowości.

Ks. Proboszcz i rada parafialna przeprowadzili zbiórkę jednorazowych datków na tacę kościelną z przeznaczeniem na dokończenie prac przy budowie kaplicy na cmentarzu i pomieszczenia ołtarza polowego przy kościele. Do końca roku prace jeszcze nie zostały wykonane.

Po rezygnacji p. Janiny Skupień z prowadzenia Zespołu Regionalnego "Szarotki" nikt nie podjął inicjatywy do podtrzymania działalności tego zasłużonego zespołu dziecięcego. W efekcie wioska o tradycjach góralskich zrezygnowała z możliwości krzewienia tych tradycji wśród swoich dzieci, a przysłowie mówi: "czego się Jaś nie nauczy, to Jasiek nie będzie umiał".

Po kilkuletniej przerwie OSP wraca do swoich tradycji  i w dniu 12 stycznia 1996 r. dokonuje zmian w składzie swoich władz. Na walnym zebraniu złożył swoją rezygnację z funkcji naczelnika (komendanta) OSP drh Kazimierz Trojan. Funkcję tę pełnił przez 11 lat.

Zapisy w kronice świadczą o jego aktywnej postawie i dużym zaangażowaniu w działalność OSP, a szczególnie zasłużył sie przy budowie i zagospodarowaniu nowej remizy. Czy nowobystrzanie będą o tym pamięteć? Zapisy na kartach tej kroniki będą gwarantem dobrej pamięci.

Nowym naczelnikiem OSP został wybrany dr. Zbigniew Zubek, zaś jego zastępcą dr. Stanisław Staszel "Gacek", obaj z młodej generacji członków OSP. Na gospodarza Remizy wybrano Stanisława Staszla "Zawodziana", który równocześnie jest kierowcą wozu bojowego "Żuk".
Prezesem Zarządu OSP nadal został wybrany Stanisław Staszel "Zosiok", który pełni tę funkcję od 1985r.
Nowy zarząd powinien dołożyć starań, aby poprawić wyposarzenie OSP w sprzęt gaśniczy i techniczny, gdyż pod tym względem inne jednostki OSP wyprzedziły nas daleko do przodu.

W kwietniu 1996 r. odbył się w Zakopanem "Turniej wiedzy p-pożarowej" - Nowe Bystre reprezentowała drużyna przygotowana przez mgr Grażynę Staszel nauczycielkę Szk. Podst.

1996_04_konkurs
W skład drużyny weszli - od lewej: Andrzej Krzysiak "Dryksy", Jadwiga Trojan, Piotr Łacek, Arkadiusz Franos i Marek Złoza.

 29 września 1996 r. na boisku sportowym w Nowem Bystrem odbyły się zawody strażackie drużyn młodzieżowych OSP z gminy Poronin. 

1996_09_29_zawody2
OSP Nowe Bystre reprezentowali: od lewej - Franciszek Galica, Bartek Bobak, Stanisław Michniak, Paweł Bobak, Andrzej Krzysiak, Paweł Łacek, - w przysiadzie: Andrzej Michniak, Piotr Łacek.Z tyłu: naczelnik OSP - Zbigniew Zubek z prawej: z-ca nacz. OSP Stanisław Staszel

 

1996_09_29_zawody1
Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Z-m ppłk. St. Bańka i przedstawiciel PZU p. Stopka wręczają naszej drużynie dyplom i puchar za II miejsce w zawodach.

 

1996_09_29_zawody3
Po zawodach wszyscy odprężeni i zadowoleni z odniesionego sukcesu.Stoją od lewej: Bartek Bobak, Paweł Bobak, Stanisław Staszel z żoną Grażyną Staszel, Paweł Łacek, Andrzej Krzysiak, Stanisław Michniak, Andrzej Michniak, Franciszek Galica i Piotr Łacek.