1999

3 stycznia 1999 r.
Druhowie zorganizowali opłatek strażacki. Mieszkańcy naszej wsi przybyli bardzo licznie. Gościem honorowym był wójt Andrzj Gut z żoną, przybyli też strażacy z Ratułowa i Suchego. Uroczystość rozpoczął proboszcz ks. Stanisław Gacek. Łamano się opłatkiem, życząc sobie dobrego 1999 roku. Potem był poczęstunek i zabawa taneczna. 10 stycznia 1999r. delegacja strażaków z Nowego Bystrego była gośćmi na opłatku strażackim zorganizowanym przez OSP Ratułów Górny.,

1999_01_03_oplatek41999_01_03_oplatek11999_01_03_oplatek21999_01_03_oplatek3

10 stycznia 1999 r. delegacja strażaków z prezesem Stanisławem Staszlem uczestniczyła w uroczystości poświęcenia sztandaru Związku Podhalan - ognisko Nowe Bystre oraz w opłatku góralskim. 1999_01_10_sztandar21999_01_10_sztandar1

7 luty 1999 r. - niedziela

Dzisiaj pożegnaliśmy zasłużonego druha Jana Krzysiaka. W ostatniej drodze odprowadzali Go również druhowie strażacy. Jan Krzysiak zmarł 5.02.1999r

1999_02_07_pogrzeb11999_02_07_pogrzeb2

 

28 luty 1999 r. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem. 

Porzadek zebrania: 

Otwarcie zebrania
- powitanie gości i członków OSP
- stwierdzenie guorum i przyjęcie porządku zebrania
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdania:
- Prezesa OSP
- Naczelnika OSP
- Skarbnika OSP
- Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Plan pracy na 1999 rok.
Informacja o planie budżetowym na 1999 rok.
Przyjęcie nowych członków.
Wolne wnioski i zapytania.
Podjęcie uchwał i wniosków.
Zakończenie zebrania.
Zebraniu przewodniczył prezes Stanisław Staszel, który przywitał przybyłych gości:
- kapitana Stanisława Bańkę - Komendanta Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Zakopanem
- Wojciecha Lassaka - Komendanta Gminnego
- p. Stanisława Stopkę - pracownika Urzędu Gminy w Poroninie ds. pożarnictwa
- p. Kazimierza Trojana - honorowego komendanta OSP w Nowem Bystrem i sołtysa wsi.
- delegacje druhów ze Straży Pożarnej w Brezowicy ze Słowacji
- druhów OSP w Nowem Bystrem.

Po przedstawieniu sprawozdań za 1998 rok oraz dyskusji nad nimi udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Nowem Bystrem. Przyjęto czterech nowych członków OSP. Po podjęciu wniosków i uchwał zebranie zakończono. 7 marca w "Tygodniku Podhalańskim" ukazała sie notatka o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Nowem Bystrem:

1999_02_28_walne11999_02_28_walne51999_02_28_walne31999_02_28_walne21999_02_28_walne4

Jelcz 004 po remoncie

1999_02_28_jelcz31999_02_28_jelcz21999_02_28_jelcz1

17 luty 1999 r. - największy atak tegorocznej zimy. Zaspy śniegu zakrywały przydrożne płoty. Drogi na Podhalu były nie przejezdne. A śnieg cały czas sypie i sypie.

1999_02_17_zima

3 maja 1999 r. 

delegacja druhów OSP w Nowem Bystrem uczestniczyła we Mszy Świętej w Poroninie.

16 maja 1999 r. w "Tygodniku Podhalańskim" ukazała się informacja:

1999_05_16_pielgrzymka

25 maja 1999 r. - wtorek

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii Nowe Bystre.
Na granicy parafii strażacy i mieszkańcy wsi przywitali Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który uroczyście wprowadzono do kościoła. Cały wtorek i środę trwały modlitwy i w środę odprowadziliśmy Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do następnej wsi. Były to przygotowania modlitewne na nadchodzący rok jubileuszowy - rok 2000. Cała wieś była odświętnie udekorowana.

1999_05_25_obraz

Tegoroczna wizyta duszpasterska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce rozpoczęła się 5 czerwca, a zakończyła 17 czerwca 1999r. Papież odwiedził 21 miejscowości. Wszędzie we mszach i spotkaniach z Ojcem Świętym uczestniczyły ogromne tłumy ludzi.

1999_06_05_papiez

 11 listopada 1999 r. 

Poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre brał udział w obchodach rocznicowych w Poroninie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, po której nastąpił przemarsz delegacji na cmentarz, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem.