2001

6 stycznia 2001 r. - sobota
Starażackie święto! - opłatek.

2001_01_06_oplatek72001_01_06_oplatek12001_01_06_oplatek52001_01_06_oplatek62001_01_06_oplatek42001_01_06_oplatek22001_01_06_oplatek3

Notatka z "Tygodnika Podhalańskiego" z dn. 14.01.2001r.

14 stycznia 2001 r. - niedziela
Delegacje naszych strażaków wybraly się na opłatki. Jedni pojechali na Krzeptówki do Zakopanego, a drudzy - do Ratułowa Górnego.

18 luty 2001 r. - niedziela

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem.

Na wstępie zebrania uczczono minutą ciszy śmierć druhów: Jana Polaka, Czesława Staszla i Kazimierza Trojana.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania, powitanie członków OSP, przybyłych przedstawicieli i zaproszonych gości.
Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
Wręczenie odznaczeń strażackich.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z dzialalności OSP za miniony okres.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i przedstawicieli na zjazd gminny oraz przedstawicieli do Zarządu gminnego ZOSP RP.
Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
Wolne głosy i wnioski
- odczytanie pisma z Komendy Głównej.
Podjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie zebrania.
Wręczono odznaczenie wieloletniemu druhowi Andrzejowi Kuli.2001_02_18_walne22001_02_18_walne1

Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi jednogłośnie.

Uchwała nr 1

Ukonstytułował się nowy Zarząd OSP w Nowem Bystrem:
- Prezes - Stanislaw Staszel "Zosiok"
- Naczelnik - Zbigniew Zubek
- Wiceprezes - Stanisław Staszel "Gacek"
- Z-ca naczelnika - Jan Chyc
- Sekretarz - Wojciech Pitoń
- Skarbnik - Jan Zubek "Tomek"
- Gospodarz - Stanisław Staszel "Zawodzian"
- Kronikarz - mgr Grażyna Staszel

Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący - Stanisław Kula
- członek - Jan Polak
- członek - Krzysztof Staszel

Przedstawiciele na Zjazd Gminny:
- Stanisław Staszel "Gacek"
- Jan Chyc
- Wojciech Pitoń

Przedstawiciele do składu Zarządu Gminnego:
- Stanisław Staszel "Zosiok"
- Zbigniew Zubek

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Jednogłośnie uchwalono roczny plan OSP;
- wynajem pokoi 12 zł/osobę.
- wynajem remizy na wesela: 600 zł +(szambo + elektr. + stałe opłaty) - dla mieszkańców N. Bystrego; a dla zamiejscowych: 650 zł + stałe opłaty.
- podziękowanie dla Polonii Amerykańskiej za dar z Koła nr 7.

Na tym zebranie zakończono.

13 kwietnia 2001 r. - Wielki Piątek
Jak co roku nasi druhowie trzymali straż przy Grobie Pańskim.

3 maja 2001 r. - czwartek
Druhowie OSP Nowe Bystre uczestniczyli we Mszy świetej w Nowem Bystrem oraz delegacja druhów w uroczystości w Poroninie.

27 maja 2001 r. - niedziela
II Zjazd Gminny Zwiazku Ochotnicznych Straży Pożarnych RP odbył się w Poroninie.
Na zjeździe byli przedstawiciele naszej OSP z Nowego Bystrego, których wybraliśmy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Każdy z delegatów otrzymał imienny mandat upoważniający do głosowania.2001_05_27_zjazdgminny

Porządek obrad był następujący:

Otwarcie zjazdu.
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Przewodniczącego i Prezydium.
Wybór Komisji Zjazdowych.
Sprawozdanie z działalności Zarządu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja.
Zatwierdzenie składu nowego Zarządu.
Wybór Komisji Rewizyjnej.
Wybór delegatów na Zjazd Powiatowy.
Podjęcie Uchwał.
Zakończenie Zjazdu.

24 czerwca 2001 r. - niedziela
Święto parafii - odpust na św. Jana. Nasi druhowie uczestniczyli we Mszy św.

2 lipca 2001 r. - poniedziałek
Zmarł probnoszcz naszej parafii ksiadz kanonik Stanisław Gacek.

3 lipca 2001 r. - wtorek
Nastapiło przeniesienie zwłok księdza proboszcza z plebanii do kościoła.

4 lipca 2001 r. - środa
O godz. 11-tej rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa oraz pogrzeb księdza proboszcza Stanisława Gacka.

Ten artykuł ukazał się w "Tygodniku Podhalańskim".

2001_07_04_pogrzeb32001_07_04_pogrzeb22001_07_04_pogrzeb1

15 lipca 2001 r. - niedziela
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Nowem Bystrem.Nasi druhowie zajęli II miejsce.2001_07_15_zawody62001_07_15_zawody22001_07_15_zawody12001_07_15_zawody52001_07_15_zawody32001_07_15_zawody4

17 llipca 2001 r. - wtorek
Od dwóch dni przechodzą nad Podhalem burze z piorunami. Są one wynikiem stykania się frontu ciepłego i zimnego. Wczoraj od piorunu zapaliła się chałupa na Gubałówce. Nasi strażacy interweniowali.

23 llipca 2001 r. - wtorek
Nad Podhalem przechodzą burze z piorunami. Dzisiaj o godz. 22:45 znowu zawyła syrena. Tym razem nie ogień, ale woda zagrażała mieszkańcom wsi. Poziom wody w potoku Bystry bardzo wysoki, ciągle pada deszcz i woda wdzierała się do gospodarstw domowych naszych mieszkańców. Strażacy pomagali wypompowywać wodę wdzierającą się do domów.2001_07_17_burze12001_07_17_burze2

20 lipca 2001 r.
Delegacja strażaków wzięła udział w pogrzebie Antoniego Dłupolskiego strażaka z Dzianisza.

2 września 2001 r. - niedziela.
Odbyło się zebranie Zarządu OSP w Nowem Bystrem. Na zebraniu było spotkanie z Janem Pawlikowskim, kandydatem w wyborach z listy nr 2AWSP, poz. 8. Jan Pawlikowski jest członkiem OSP w Małem Cichem.

20 października 2001 r. - sobota
Na mszy spotkali się koledzy księża z rocznika naszego proboszcza ks. Krzysztofa Kocota, który przyjął święcenia kapłańskie ponad 15 lat temu. W uroczystej Mszy świętej uczestniczyli strażacy z OSP w Nowem Bystrem ze sztandarem, Zwiazek Podhalan - Ognisko Nowe Bystre - ze sztandarem oraz licznie mieszkańcy naszej wsi.2001_10_20_msza22001_10_20_msza42001_10_20_msza12001_10_20_msza3

21 października 2001 r. - niedziela
Delegacja strażaków OSP - Nowe Bystre wzięła udział w obchodach 65-lecia straży - OSP w Małem Cichem.

25 października 2001 r. - czwartek
W Szkole Podstawowej w Nowem Bystrem, z inicjatywy dyrektora szkoły Jana Puciło odbyło się zebranie przedstawicieli różnych środowisk działających we wsi.

27 października 2001 r. - odbył się Powiatowy Zjazd Związku OSP RP w Kościelisku.Nasz druh Władysław Staszel otrzymał zaproszenie na Powiatowy Zjazd Związku OSP RP.2001_10_27_zjazd11 listopada 2001 r.
Delegacja strażaków z OSP w Nowem Bystrem brała udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Poroninie.
W tym dniu nastąpiła też ceremonia poświęcenia i przekazania mieszkańcom Gminy Poronin własnego sztandaru.

"Tygodnik Podhalański" opisał tę uroczystość.

2001_11_11_niepodleglosc12001_11_11_niepodleglosc32001_11_11_niepodleglosc42001_11_11_niepodleglosc2