2002

6 stycznia 2002 r.
Odbył się tradycyjny opłatek strażacki w OSP w Nowem Bystrem. Wśród zaproszonych gości byli: ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Jan Puciło, nauczyciele: Grażyna Staszel oraz Anna Zubek, radny Franciszek Staszel, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie - Ewa Andrzejewska, wicestarosta - Andrzej Skupień, prezes ogniska Zwiazku Podhalan w Nowem Bystrem - Henryk Naglak oraz delegacje druhów OSP z Ratułowa oraz z Zębu. Imprezę uświetnili kolędnicy oraz występy zespołu regionalnego "Mali Bystrzanie". Następnie ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot poświęcił opłatki, którymi wszyscy obecni - goście i mieszkańcy wsi Nowe Bystre przełamali się oraz składali sobie życzenia. I potem były góralskie posiady... Również 6.01.2002r. delegacje druhów były w Kościelisku - na opłatku strażackim i uroczystym poświęceniu auta strażackiego.2002_01_06_oplatek12002_01_06_oplatek32002_01_06_oplatek2

13 stycznia 2002 r. - niedziela
Delegacja druhów OSP z Nowego Bystrego była na opłatku strażackim u druhów w Ratułowie Górnym.

17 luty 2002 r.

W OSP w Nowem Bystrem odbyło się zebranie sprawozdawcze.2002_02_17_walne

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania
Przywitanie zaproszonych gości.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z dzialalności OSP za miniony okres.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres działalności.
Przyjęcie do wiadomości oświadczenia naczelnika Zbigniewa Zubka.
Uchwalenie rocznego planu działania i budżetu OSP.
Wnioski i propozycje.
Podjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie zebrania.
Wśród zaproszonych gości byli:
- z-ca komendanta PSP w Zakopanem - Andrzej Kowalcze
- prezes ZP ZW OSP - Jan Hodorowicz
- komendant gminny - Tadeusz Ciszek
- radny - Wojciech Zubek
- kronikarz - Grażyna Staszel
- oraz druhowie z OSP w Nowem Bystrem (31 druhów)

Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta i Komisję Uchwał i Wniosków.
Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Zarządowi OSP.
Uczczono minutą ciszy druha Antoniego Długopolskiego, który zmarł.
Przeprowadzono ocenę OSP w Nowem Bystrem. Ocena - 4,66.
Wydarzyły się: kwiecień - zagrożenie pożarowe u p. Zubka, lipiec - akcja: powódź, grudzień - pożar budynku u p. Marii Stopki. Poza terenem - uczestniczyli strażacy w akcji na Tatarach i na Gubałówce.
Z dniem 30.01.2002r. z funkcji naczelnika rezygnuje druh Zbigniew Zubek. Z tym dniem funkcję tę obejmuje Jan Chyc.
Komendant PSP Andrzej Kowalcze w swojej wypowiedzi wskazał, że są prowadzone przygotowania do zmiany systemu łączności w jednostkach OSP.
Dwóch strażaków: Łacek Tadeusz i Franciszek Kęsek otrzymali list pochwalny za uratowanie życia ofiarom pożaru.
We wrześniu czekają nas zawody strażackie.
Ksiądz Drozdek zaprasza na spotkanie przedwielkanocne na g. 16-tą na Krzeptówki w Zakopanem.

18 luty 2002  r.
Wybuchł pożar u pp. Staszlów - N. Bystre 98. W akcji uczestniczyła nasza jednostka oraz jednostki z Ratułowa Górnego i z Zębu. Pożar sprawnie ugaszono. Ofiar w ludziach nie było. Częściowo spalił się budynek gospodarski, ale zabudowania mieszkalne zostały ocalone. Nie dopuszczono do rozszerzenia się pożaru.2002_02_18_pozar22002_02_18_pozar1

28 marca 2002 r. - odbyło się szkolenie strażaków na pracę sieci radiowych UKF MSWiA w OSP w Poroninie.

Udział wzięli:

Stanisław Staszel "Gacek"
Stanisław Staszel - prezes
Stanisław Staszel - gospodarz
Stanisław Staszel "Zawodzian"
Krzysztof Staszel
Jan Chyc
Józef Bubla
Andzrej Żołnierczyk
Krzysztof Pitoń

29 marca 2002 r. - Wielki Piątek
Strażacy trzymają honorową straż przy Grobie Pańskim w kościele pw. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem.

31 marca 2002 r. - Wielkanoc
Strażacy wraz ze swym sztandarem uczestniczyli we mszy rezurekcyjnej.

3 maja 2002 r.
Delegacja strażaków OSP Nowe Bystre uczestniczyła w uroczystościach 3-majowych w Poroninie i w Zakopanem na Krzeptówkach.2002_05_03_3maja12002_05_03_3maja2

13 maja 2002 r. - w Zakopanem odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom". Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w nim, lecz tym razem nie znaleźli się wśród laureatów. Ale już sam fakt uczestnictwa nobilituje ich, a wiedza, którą już zdobyli na pewno im się przyda w życiu.2002_05_13_turniej

W lipcu nad Podhalem przeszły burze. Pioruny spowodowały wiele zniszczeń, pożary. W wielu miejscowościach Podhala interweniowały jednostki straży pożarnych.

 

 

 

 

7 lipca 2002 r. - niedziela
Ćwiczenia jednostek OSP z Nowego Bystrego, Ratułowa Górnego oraz młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego - czekają nas zawody strażackie.

2002_07_07_cwiczenia12002_07_07_cwiczenia52002_07_07_cwiczenia42002_07_07_cwiczenia32002_07_07_cwiczenia2

7 lipca 2002 r. - Zawody Strażackie na których zdobyliśmy III miejsce! i notatka w "Tygodniku Podhalańskim" z dn. 18.07.2002r.

2002_07_14_zawody52002_07_14_zawody22002_07_14_zawody152002_07_14_zawody192002_07_14_zawody112002_07_14_zawody102002_07_14_zawody142002_07_14_zawody82002_07_14_zawody9
2002_07_14_zawody172002_07_14_zawody12002_07_14_zawody182002_07_14_zawody62002_07_14_zawody32002_07_14_zawody162002_07_14_zawody122002_07_14_zawody42002_07_14_zawody13
2002_07_14_zawody7

Sierpień - to czas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nasi strażacy zapewniali ochronę Ojcu Świętemu i pielgrzymom na Błoniach w Krakowie.

15 września 2002 r.
W Kościelisku - Kirach odbyły się II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.2002_09_15_zawody

Listopad 2012 r. zaskoczył mieszkańców Podhala wichurami, które spowodowały wiele zniszczeń. Nasi strażacy uczestniczyli w usuwaniu szkód wywołanych silnymi wiatrami w Słodyczkach, przysiółku Nowego Bystrego.

2002_11_wichury