2004

10 stycznia 2004 r.
Strażacy z OSP w Ratułowie Górnym zorganizowali opłatek. Delegacja naszych strażaków uczestniczyła w tej imprezie.

14 stycznia 2004 r.
12 stycznia 2004 r. zmarł długoletni druh Stanisław Staszel "Gacek". W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział delegacje PSP z Zakopanego, OSP z Poronina, Zębu, Ratułowa Górnego oraz Nowego Bystrego. Od 2001r. druh Stanisław pełnił funkcję wiceprezesa w Zarządzie OSP w Nowem Bystrem. W związku z tym Zarząd OSP odwołał planowany na 19.01.04r. opłatek strażacki.

22 luty 2004 r.

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Nowem Bystrem.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania.
Przyjęcie porządku zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Uczczono minutą ciszy śmierć druhów strażaków.
Sprawozdanie z dzialalności.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżacy.
Dyskusja.
Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
Wolne wnioski
Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
Zakończenie zebrania.
Wśród osób zaproszonych byli:
- Tadeusz Ciszek - komendant gminny,
- proboszcz - ks. Krzysztof Kocot,
- sołtys wsi - Stanisław Kula.

Minutą ciszy uczczono śmierć druhów - strażaków: Józefa Staszel, Józefa Zubka, Stanisława Staszel "Gacka".
Pani Grażyna Staszel podziękowała za zorganizowanie i udział w pogrzebie jej męża Stanisława Staszel "Gacek".

Odbyło się uroczyste ślubowanie młodych strażaków, którzy wstąpili do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; są to:

Krzysztof Polak
Jan Zubek
Bogdan Tylka
Stanisław Marusarz
Stanisław Strączek
Wojciech Zubek
Mateusz Bidziński
Mateusz Salamon
Łukasz Szczechowicz.
Ksiądz proboszcz - Krzysztof Kocot został przyjęty do OSP w Nowem Bystrem - jako honorowy strażak i równocześnie został kapelanem OSP w Nowem Bystrem.
Do grona członków OSP przyjęto również Tomasza Naglaka.

Zarząd OSP uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy.

Z funkcji naczelnika zrezygnował Jan Chyc.
Obecnie funkcje:
- wice-prezesa - pełni p. o. Wojciech Pitoń
- naczelnika - pełni p. o. Michał Zubek

W maju odbędą się w Nowem Bystrem gminne zawody wg nowego regulaminu, a w czerwcu odbędą się zawody powiatowe.

Będą czynione starania by pozyskać kierowców (do 50 roku życia) do Jelcza i Żuka.
OSP postara się również o drukowanie własnego kalendarza strażackiego.

Podjęte uchwały i przyjęte wnioski:

Pozyskanie środków finansowych na zakup auta.
Wykończenie zadaszenia nad tarasem remizy.
Zakup zbiornika brezentowego.
Wykonanie drzwi do obu garaży.
Włączenie się do organizacji 400-lecia istnienia wsi Nowe Bystre i 80-lecia OSP w Nowem Bystrem w 2005 roku.
Na tym zebranie zakończono.

Przkazano notatkę do "Tygodnika Podhalańskiego"

2004_02_22_walne42004_02_22_walne12004_02_22_walne32004_02_22_walne22004_02_22_walne52004_02_22_walne6

23 marca 2004 r. - w PSP w Zakopanem odbył się 27. Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym udział wzięła drużyna Gimnazjum w Nowem Bystrem.

2004_03_23_turniej22004_03_23_turniej1

16 kwietnia 2004 r.
W ramach III spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Państw Nadbałtyckich odwiedzili goście naszą miejscowość i remizę

2004_04_16_zjazd_mdp62004_04_16_zjazd_mdp192004_04_16_zjazd_mdp232004_04_16_zjazd_mdp32004_04_16_zjazd_mdp142004_04_16_zjazd_mdp222004_04_16_zjazd_mdp22004_04_16_zjazd_mdp112004_04_16_zjazd_mdp13
2004_04_16_zjazd_mdp7s2004_04_16_zjazd_mdp182004_04_16_zjazd_mdp102004_04_16_zjazd_mdp202004_04_16_zjazd_mdp252004_04_16_zjazd_mdp262004_04_16_zjazd_mdp172004_04_16_zjazd_mdp152004_04_16_zjazd_mdp8
2004_04_16_zjazd_mdp122004_04_16_zjazd_mdp72004_04_16_zjazd_mdp92004_04_16_zjazd_mdp42004_04_16_zjazd_mdp12004_04_16_zjazd_mdp242004_04_16_zjazd_mdp162004_04_16_zjazd_mdp52004_04_16_zjazd_mdp21

Wielki Piątek
Nasi druhowie trzymali straż przy grobie Pańskim.

Niedziela Wielkanocna - 11.04.2004r.
Strażacy wraz ze sztandarem wzięli udział we Mszy św. rezurekcyjnej.

2 maja 2004 r.
Nasze święto - św. Floriana. Wszyscy strażacy uczestniczą we Mszy świętej.

3 maja 2004 r.
Delegacja strażaków na uroczystościach w Poroninie.

4 maja 2004 r.
Delegacja strażaków w Krakowie na uroczystościach kościelnych z okazji św. Floriana.

19 września 2004 r.
Na stadionie w Kościelisku - Kirach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP z powiatu tatrzańskiego. Równocześnie z III zawodami powiatowymi odbyły się gminne zawody gmin Kościelisko i Biały Dunajec. Startowało 12 drużyn OSP. Drużyna OSP Nowe Bystre zajęła II miejsce w zawodach. Komendant PSP w Zakopanem Stanisław Bańka wręczył puchar za zajęcie II miejsca OSP Nowe Bystre w III Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych powiatu tatrzańskiego.

2004_09_19_zawody42004_09_19_zawody9a2004_09_19_zawody72004_09_19_zawody112004_09_19_zawody52004_09_19_zawody92004_09_19_zawody22004_09_19_zawody12004_09_19_zawody8
2004_09_19_zawody102004_09_19_zawody62004_09_19_zawody3