2006

15 styczeń 2006 r.
Nasi sąsiedzi z Ratułowa Górnego mieli dzisiaj uroczystość poświęcenia samochodu bojowego i opłatek strażacki. Nasza delegacja uczestniczyła w tych uroczystościach.

22 styczeń 2006 r.
Opłatek strażacki w Nowem Bystrem. Mrozy powyżej -20 stopni spowodowały niską frekfencję mieszkańców naszej wsi.

12 marca 2006 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Nowem Bystrem

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
Dyskusja.
Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
- Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
Wolne wnioski.
Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
Zakończenie zebrania.
Wśród gości zaproszonych byli:

Jan Hodorowicz - prezes ZPZ OSP RP Zakopane,
Tadeusz Ciszek - komendant gminny Gminy Poronin,
Andrzej Kowalcze - z-ca KP PSP Zakopane,
Bronisław Stoch - wójt Gminy Poronin,
Andrzej Buńda - z-ca wójta Gminy Poronin
Wojciech Zubek - radny Gminy Poronin
Ks. Krzysztof Kocot - proboszcz parafii Nowe Bystre
Po przedstawieniu sprawozdań za okres sprawozdawczy jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Nowe Bystre za okres sprawozdawczy.
W poczet członków OSP przyjęto druha Bohdana Tylkę.

Przyjęto dwa wnioski do realizacji:

26.06.2006r. zorganizować uroczystość związaną z poświęceniem samochodu specjalistycznego FORD.
Wybudować zbiornik na wodę w Słodyczkach.
Dokonano w głosowaniu jawnym wyboru:

ZARZĄDU OSP:
prezes - Stanisław Staszel
wiceprezes naczelnik - Józef Bubla
wiceprezes - ks. Krzysztof Kocot
z-ca naczelnika - Jan Mrugała
sekretarz - Michał Zubek
Gospodarz - Andrzej Żołnierczyk
kronikarz - Grażyna Staszel
członek - Krzysztof Staszel
KOMISJI REWIZYJNEJ OSP:
przewodniczący - Stanisław Kula
wiceprzewodniczący - Janusz Bobak
członek - Krzysztof Pitoń
DELEGATÓW NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP:
wiceprezes - ks. Krzysztof Kocot
gospodarz - Andrzej Żołnierczyk
z-ca naczelnika - Jan Mrugała
PRZEDSTAWICIELI DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP:
prezes - Stanisław Staszel
wiceprezes naczelnik - Józef Bubla
Zaproszeni goście kolejno zabrali głos: ks. K. Kocot, A. Kowalcze, J. Hodorowicz, T. Ciszek, B. Stoch, W. Zubek. Wszyscy mówcy podkreślali rangę OSP we wsi oraz potrzebę dokupienia wyposażenia OSP. Podziękowano strażakom za dotychczasową pracę.

Informacje:

31.03.2006r. - odbędzie się turniej pożarniczy dla młodzieży.
4.06.2006r. - Zjazd Oddziału Gminnego w Murzasichlu.
25.06.2006r. - poświęcenie samochodu specjalistycznego FORD.
Na tym zebranie zakończono

2006_03_12_walne42006_03_12_walne12006_03_12_walne32006_03_12_walne2

Zakopane, 20 kwietnia 2006 r.
Wszystkie jednostki OSP z powiatu tatrzańskiego brały udział w ćwiczeniach na targowisku pod Gubałówką.

2006_04_20_cwiczenia

16 maja 2006 r. 

Z inicjatywy proboszcza ks Krzysztofa Kocota przy kościele w Nowem Bystrem odsłonięto popiersie Jana Pawła II.

2006_05_16_pomnik22006_05_16_pomnik32006_05_16_pomnik1

11 czerwca 2006 r.
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha otrzymała sztandar. Dzięki inicjatywie rodziców, uczniów oraz ks. Krzysztofa Kocota zebrano fundusze oraz wykonano sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem. Po uroczystości w kościele oraz w szkole nastąpiło przejście gości do remizy OSP w Nowem Bystrem, gdzie rodzice naszych uczniów przygotowali poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

2006_06_11_sztandar12006_06_11_sztandar72006_06_11_sztandar82006_06_11_sztandar62006_06_11_sztandar52006_06_11_sztandar22006_06_11_sztandar42006_06_11_sztandar3