2003

5 stycznia 2003 r. - niedziela
Strażacy zza miedzy, czyli jednostka OSP w Ratułowie Górnym zorganizowała opłatek strażacki. Delegacja naszych druhów uczestniczyła w tej uroczystości.

6 stycznia 2003 r. - poniedziałek

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Nowem Bystrem. Obecnych było 24 druhów. Wśród gości byli: wójt Gminy Poronin - Bronisław Stoch, prezes ZP ZW OSP - Jan Hodorowicz, komendant gminny ZW OSP - Tadeusz Ciszek.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania, powitanie członków, przedstawicieli władz i gości.
Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z dzialalności OSP za miniony okres.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Uchwalenie rocznego planu działania i budżetu.
Wnioski i propozycje.
Podjęcie uchwał przyjęcie wniosków oraz zakończenie zebrania.
Przewodniczącym zebrania wybrano prezesa Stanisława Staszla, protokolantem - Michała Zubka, w Komisji Uchwał i Wniosków: Zbigniew Zubek, Stanisław Szeliga i Stanisław Staszel "Gacek".
Głos zabrał wójt Gminy Poronin - składał życzenia noworoczne oraz zapewniał o współpracy Gminy jednostką OSP w Nowem Bystrem.
Jan Hodorowicz również podsumował pracę naszych strażaków oraz złożył życzenia.
Komendant gminny - Tadeusz Ciszek pochwalił naszych druhów za dobrą organizację zawodów strażackich i za zajęcie III miejsca w gminie. Złożył też podziękowania za zabezpieczanie pobytu Ojca Świętego na Błoniach w Krakowie. Zaprosił na spotkanie z senatorem Chronowskim, który chce spotkać się ze swoimi wyborcami.

Podjęto następujące uchwały i wnioski:

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności OSP za rok 2002.
Przyjmuje się sprawozdanie budżetowe.
Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Udziela się absolutorium Zarządowi OSP - jednogłośnie.
Zatwierdza się plan działalności i budżet na r. 2003 bez żadnych zmian.
Ustala się wysokość składki członkowskiej na r. 2003 na kwotę 10 zł/na osobę.
Zatwierdza się do realizacji następujące wnioski zgłoszone w czasie dyskusji na Walnym Zebraniu:
- Zatwierdza się zmianę gospodarza na druha Andrzeja Żołnierczyka.
- Zarząd rozpatrzy udzielenie upomnienia dh Tadeuszowi Łackowi.
- Przyjęcie nowych członków OSP przez zorganizowanie przyrzeczenia.
- Zorganizować "Dzień otwartych drzwi" dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowem Bystrem: zwiedzanie remizy, oglądanie sprzętu strażackiego oraz krótka historia OSP w Nowem Bystrem.
Na tym zebranie zakończono.

Notatka do "Tygodnika Podhalańskiego"2003_01_06_walne12003_01_06_walne2

25 marzec 2003 r.
W Zakopanem odbył się 26 Konkurs wiedzy pożarniczej. Uczniowie Gimnazjum w Nowem Bystrem brali w nim udział.2003_03_25_konkurs

 

 

 

 

 

4 maja 2003 r. - niedziela
O godzinie 8:00 odbyła się Msza św. w intencji strażaków z okazji ich święta. Ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot wygłosił kazanie:

2003_05_04_msza12003_05_04_msza42003_05_04_msza32003_05_04_msza2

Po Mszy św. strażacy, którzy zgłosili swój akces - złożyli przysięgę na sztandar i zostali włączeni w poczet straży OSP w Nowem Bystrem. Część oficjalna dobiegła końca, gdy zabrzmiała syrena i wezwano naszych sąsiadów zza miedzy - z Ratułowa - do gaszenia pożaru. Palił się zakład garbarski w Czarnym Dunajcu.

2003_05_04_msza102003_05_04_msza62003_05_04_msza52003_05_04_msza92003_05_04_msza72003_05_04_msza8

11 czerwca 2003 r.
zmarł długoletni druh Andrzej Kula "Kaćkos". Miał 65 lat. Jego pogrzeb odbył się 14.06.2003r, w kórym udział wzięli strażacy z OSP w Nowem Bystrem.

13 lipca 2003 r. - niedziela
Odbyły się Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Poronin. Nasi strażacy zajęli II miejsce.   Notatka do "Tygodnika Podhalańskiego"

2003_07_13_zawody

 

 

 

 

 

 

2 grudnia 2003 r.
Delegacja strażaków z OSP w Nowem Bystrem wzięła udział w pogrzebie druha Stanisława Staszla "Księżnioka" z OSP w Zębie.

7 grudnia 2003r.
W akcji honorowego oddawania krwi udział wzięło wielu strażaków. Dla dzieci z Kliniki Ortopedii w Zakopanem zebrano ponad 20 litrów krwi. Notatka do "Tygodnika Podhalańskiego" 2003_12_07_krew