Uroczystość obchodów 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem

10 września 2000 r.
Uroczystość obchodów 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem

Dzisiejszą uroczystość prowadził st. kpt. Andrzej Kowalcze - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem.

 2000_09_10_75latosp1
Otwarcie uroczystości: Prezes Zarządu OSP Nowe Bystre - Stanisław Staszel, Weronika Zubek, przewodniczący uroczystości - Romanowski.
2000_09_10_75latosp2
 Poczty zaproszonych jednostek OSP.
2000_09_10_75latosp3
 Meldunek składa z-ca komendanta powiatowego PSP - kpt. Andrzej Kowalcze - komendantowi powiatowemu: brygadierowi St. Bańce.
2000_09_10_75latosp5
 Jednostka OSP w Nowem Bystrem.
2000_09_10_75latosp4
 Poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre w skaładzie:
2000_09_10_75latosp6
 dowódca plutonu - Jan Staszel (Zawodzian), sztandarowy - Wojciech Pitoń, dowódca plutonu - Władysław Staszel (Zawodzian - syn Jana)
2000_09_10_75latosp7
 Jednostka odznaczona złotym orderem zasług dla pożarnictwa.
2000_09_10_75latosp8
 od lewej: Prezes ZP OSP Jan Hodorowicz, dyrektor Muzeum Pożarnictwa bryg. Grzegorz Sudo, pełnomocnik służb zespolonych Władyslaw Łukaszczyk, przewodniczący Rady Gminy Poronin Adam Radko, komendant gminny OSP Wojciech Lassak, komendant powiatowy PSP bryg. Stanislaw Bańka.
2000_09_10_75latosp9
 przewodniczący Rady Gminy Poronin - Adam Radko, komendant powiatowy PSP - bryg. St. Bańka, ksiadz prof. Wiesław Dura, radny powiatowy - Wieslaw Lenart - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek uroczystości: Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości.
Wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.
Odznaczenie sztandaru jednostki OSP Nowe Bystre.
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
Przekazanie i poświecenie samochodu pozarniczego.
Wystąpienia gosci.
Defilada pododdziałów i zakończenie uroczystości.
Na dzisiejszą uroczystość zostali zaproszeni:

Poseł na sejm RP Kazimierz Dzielski - prezes Zarządu Wojewódzkiego Zwiazku OSP RP województwa małopolskiego oraz v-ce przewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków.
Gen. bryg. Zbigniew Meres - komendant główny PSP
St. bryg. Marek Jasiński - z-ca komendanta głównego PSP
St. bryg. Marek Płotica - dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia
Mł. bryg. Wojciech Marciniak - dyrektor finansów KG PSP
St. bryg. Kazimierz Krzowski - komendant wojewódzki PSP w Krakowie.
St. bryg. Grzegorz Sudo - dyrektor Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Czesław Kosiba - v-ce przewodniczący Związku OSP w Krakowie.
Andrzej Gąsienica-Makowski - starosta powiatu tatrzańskiego.
Andrzej Skupień - v-ce starosta powiatu tatrzańskiego.
Władysław Łukaszczyk - pełnomocnik starosty ds. służb zespolonych.
Mł. bryg. Stanisław Bańka - komendant powiatowy PSP w Zakopanem.
St. kpt. Andrzej Kowalcze - z-ca komendanta powiatowego PSP w Zakopanem.
St. asp. Janusz Leśniakiewicz - dowódca JRG w Zakopanem.
St. asp. Marek Socha - z-ca dowódcy JRG w Zakopanem.
Druh Jan Hodorowicz - prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP powiatu tatrzańskiego.
Kpt. Edward Pruski - komendant powiatowy PSP w Bornem Sulinowie.
Pracownicy Biura Terenowego Zwiazku OSP w Nowym Sączu:
p. Anna Żórowska
p. Leszek Zenkler.
Chrzestni samochodu Jelcz GCBA 6/32:
p. kpt. Maria Urbańska
p. Włodzimierz Gąsienica Gładczan.
Andrzej Gut - wójt gminy Poronin.
Adam Radko - przewodniczący rady gminy Poronin.
Stanisław Stopka - inspektor Urzędu Gminy w Poroninie ds. ochrony ppoż.
Wiesław Lenart - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Wojciech Lassak - komendant gminny OSP Poronin.
Włodzimierz Klich - dyrektor PZU w Zakopanem.
Ks. Mirosław Drozdek - kapelan powiatowy strazaków.
Ks. Stanisław Gacek - proboszcz parafii Nowe Bystre
Ks. Wiesław Dura - proboszcz parafii pw. Błogosławionej Urszuli w Łodzi.
Mgr inż. Jan Puciło - Dyrektor SP w Nowem Bystrem.
Kazimierz Trojan - sołtys wsi Nowe Bystre, były komendant OSP w Nowem Bystrem.
Helena Rysula - prezes Zarządu Grup OSP RP w Kościelisku.
Członkowie Zarządu Gminnego OSP w Poroninie.
Radni gminni:
p. Stanisław Kula
p. Wojciech Zubek
p. Franciszek Staszel.
Przedstawiciele prasy i radia.
Przedstawiciele Związku Podhalan - Nowe Bystre.
Jednostki straży pożarnych:
OSP Brezowica - Słowacja
OSP Ratułów Górny
OSP Dzianisz Górny
OSP Dzianisz Dolny
OSP Bustryk
OSP Poronin
OSP Stasikówka
OSP Murzasichle
OSP Małe Ciche
OSP Kościelisko
OSP Witów
OSP Leszczyny
OSP Suche
OSP Ząb
OSP Olcza
Mieszkańcy wsi Nowe Bystre i Ratułów.

Poczet flagowy w składzie:

kierowca mechanik - Józef Pajda
sekcyjny - Jan Chyc
sekcyjny - Jan Polak.

Akt nadania odznaczeń:
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Zwiazku OSP RP złotym (srebrnym, brązowym) medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złoty medal:

Andrzej Kula syn Andrzeja
Kazimierz Trojan syn Andrzeja
Józef Zubek syn Józefa
Jan Staszel syn Jana

Jan Hodorowicz - Prezes Zarządu Powiatowego OSP dekoruje byłego komendanta OSP w Nowem Bystrem - Kazimierza Trojana złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Srebrny medal:

Józef Bubla syn Stanisława
Stanisław Kula syn Jana
Wojciech Pitoń syn Franciszka
Józef Marusarz syn Franciszka
Henryk Staszel syn Czesława
Brązowy medal:

Jan Mrugała syn Jana
Józef Pajda syn Jana
Władysław Staszel syn Jana
Stanisław Staszel syn Stanisława
Jan Słodyczka syn Władysława
Jan Zubek syn Jana
Stanisław Szeliga syn Andrzeja
Uchwałą Zarzadu Wojewódzkiego Zwiazku OSP RP zostali odznaczeni odznaką: "Wzorowy Strażak":

Józef Bubla syn Stanisława
Jan Mrugała syn Jana
Wojciech Pitoń syn Franciszka
Jan Polak syn Jana
Krzysztof Staszel syn Stanisława
Wojciech Słodyczka syn Władysława
Jan Zubek syn Józefa
Zbigniew Zubek syn Melchiora..

2000_09_10_75latosp10 2000_09_10_75latosp11
Jan Hodorowicz - Prezes Zarządu Powiatowego OSP dekoruje byłego komendanta OSP w Nowem Bystrem - Kazimierza Trojana złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego. Przekazania dokonał komendant powiatowy PSP w Zakopanem - mł. bryg. Stanisław Bańka w obecności chrzestnych samochodu:

st. kpt. Marii Urbańskiej - rzecznika prasowego S. A. PSP w Poznaniu Włodzimierza Gąsienicy Gładczana - radnego powiatu tatrzańskiego.

2000_09_10_75latosp162000_09_10_75latosp182000_09_10_75latosp122000_09_10_75latosp142000_09_10_75latosp152000_09_10_75latosp17

Zaproszeni goście wygłosili swoje przemówienia. Potem nastąpiła prezentacja pododdziałów. Złożono meldunek o zakończeniu uroczystości. W imieniu organizatorów wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi Nowe Bystre poproszono o wpisywanie się do księgi pamiątkowej oraz zaproszono na uroczysty obiad i posiady strażackie do remizy.Uroczystości przygrywała nowobystrzańska kapela.  O naszej uroczystości pisała prasa:

2000_09_10_75latosp232000_09_10_75latosp212000_09_10_75latosp222000_09_10_75latosp192000_09_10_75latosp20