Powitanie nowego proboszcza

DrukujEmail

 odbyła się uroczystość objęcia urzędu proboszcza parafii Nowe Bystre przez ks. Aleksandra Salamona. W imieniu Kardynała urząd przekazał ks. Kanonik Adam Szostak, wicedziekan dek. Czarny Dunajec. Były proboszcz ksiądz Kanonik Krzysztof Kocot przekazał swojemu następcy klucze od kościoła i tabernakulum. Złożył mu życzenia wzajemnej miłości i owocnej pracy oraz ubogacania duchowego życia parafian.

Nowy proboszcz wyraził nadzieję, że podoła obowiązkom jakie zostały mu powierzone. Poprosił o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż jak to wyraził "poprzeczka została zawieszona wysoko", a on dopiero "uczy się probostwa". Ks. Aleksandra przywitały delegacje dzieci, młodzieży i dorosłych, poczty sztandarowe i licznie zgromadzeni parafianie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem życzy księdzu proboszczowi Aleksandrowi Salamonowi pomyślności w pracy duszpasterskiej.

Opracowała: Agata Zubek

msza6msza1msza3msza5msza4msza8msza7msza2