Walne Zebranie Sprawozdawcze

DrukujEmail

 w remizie OSP Nowe Bystre odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2007.

Oprócz miejscowych druhów w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście:
mgr Bronisław Stoch - Wójt Gminy Poronin,
brg. Andrzej Kowalcze - Komendant Powiatowy,
kpt. Marek Szydło - młodszy inspektor KP PSP Zakopane,
Jan Hodorowicz - prezes Zarządu Powiatowego,
Tadeusz Ciszek - Komendant Gminny,
ks. Krzysztof Kocot - Kapelan Gminny,
przedstawiciele Związku Podhalan.
Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów Władysława Staszla "Księżnioka" i Stanisława Staszla "Brzegi". Przewodniczącym zebrania wybrano Jana Hodorowicza.
Wręczono odznaki "Wzorowy Strażak". Odznaczeni zostali: Andrzej Żołnierczyk syn Andrzeja, Andrzej Żołnierczyk syn Stanisława, Władysław Staszel, Krzysztof Pitoń i Tomasz Naglak. W czasie zebrania ślubowanie złożyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Szymon Mrugała, Andrzej Bobak, Adam Styrczula, Andrzej Strączek, Piotr Pitoń, Grzegorz Naglak, Stanisław Szeliga, Mateusz Kula, Łukasz Kula i Adam Zubek. Ślubowanie złożyli na sztandar OSP, a rotę ślubowania odczytał prezes Stanisław Staszel.
W dalszej części zebrania złożono sprawozdania z działalności OSP, finansowe, Naczelnika i Komisji Rewizyjnej. Członkowie OSP udzilili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
W roku 2007 nasi strażacy brali udział w 6 akcjach ratowniczych: cztery razy na terenie gminy Poronin, a dwukrotnie poza jej granicami oraz w manewrach. OSP było organizatorem manewrów gminnych. Odbyły się one w bardzo trudnych warunkach pogodowych i terenowych w przysiółku Dudkówka. W Nowem Bystrem zorganizowano również zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych i seniorskich. Strażacy uczestniczyli w miejscowych, gminnych oraz wojewódzkiech uroczystościach kościelnych i państwowych.
Na zebraniu przedstawiono plan działalności na rok 2008. Po dyskusjach między innymi uchwalono nowy cennik wynajmu remizy i podjęto decyzję o rozbudowie garaży. W związku z przeniesieniem księdza Krzysztofa Kocota na inną parafię złożył on rezygnację z pełnionej do tej pory funkcji wiceprezesa OSP. Na jego miejsce wybrano druha Zbigniewa Zubka, a ksiądz Krzysztof pozostał członkiem OSP Nowe Bystre. Na tym zakończono zebranie.

walne10walne7walne3walne8walne4walne6walne2walne5walne9
walne1

Opracowała: Agata Zubek