Walne Zebranie Sprawozdawcze 2011

DrukujEmail

W remizie OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. W zebraniu wzięli udział druhowie OSP Nowe Bystre oraz zaproszeni goście:

Czesław Kosiba
mgr Bronisław Stoch - Wójt Gminy Poronin,
Tadeusz Ciszek - Komendant Gminny,
Piotr Kuźma - specjalista KP PSP w Zakopanem.
Otwarcia zebrania dokonał Stanisław Staszel, którego wybrano przewodniczącym zebrania. Po przyjęciu porządku zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, finansowe, Naczelnika i Komisji Rewizyjnej. Członkowie OSP udzilili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Przeprowadzono wybory do Zarządu OSP oraz do Komisji Rewizyjnej. Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, a także przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Wybrano Zarząd OSP w składzie:
Prezes - Stanisław Staszel
Wiceprezes-naczelnik - Józef Bubla
Wiceprezes - Zbigniew Zubek
Zastępca naczelnika - Jan Mrugała
Sekretarz - Andrzej Galica
Skarbnik - Tomasz Naglak
Kronikarz - Grażyna Staszel
Gospodarz - Andrzej Żołnierczyk
Członek zarządu - Zbigniew Zubek
Na Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP OSP Nowe Bystre reprezentować będą:Zbigniew Zubek, Jan Mrugała, Tomasz Naglak i Andrzej Galica, a wybrani przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP to Stanisław Staszel i Józef Bubla.
Jednostka OSP w Nowem Bystrem liczy obecnie 39 członków zwyczajnych, 4 członków honorowych oraz 10 członków MDP. Za dotychczasową współpracę podziękowano Andrzejowi Żołnierczykowi, który opuścił szeregi nowobystrzańskich druchów i zasilił jednostkę z Dzianisza. W poczet druhów przyjęto Jana Antolaka.
W roku 2010 nasi druhowie startowali w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając I miejsce. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza również zajęła I miejsce. Jednostka brała udział w 5 wyjazdach do pożarów, 3 wyjazdach do zagrożeń miejscowych,w tym 1 raz do usuwania skutków powodzi w Brzeźnicy. Wzięli także udział w ćwiczeniach w Małem Cichem. 5 strażaków przeszkolono jako strażaków ratowników.

Zarząd oraz druhowie OSP Nowe Bystre składają serdeczne podziękowania mieszkańcom naszej wsi oraz Związkowi Podhalan USA - koło 71 Nowe Bystre za udzielone wsparcie finansowe.

Tekst i fotografie: Agata Zubek

 walne10walne4walne7walne3walne8walne6walne9walne11walne2
walne12walne13walne5walne1