Polewacka

DrukujEmail

 Śmigus Dyngus

U sąsiadki głosne krzyki
zbyrcom wiadra i cebrzyki
trzescy studnia jej zwyrtaniy
słycho zgrzypiyć kurki w kranie

Z pół wsi chłopcy przylecieli
bo dziywcynta poloć kcieli
z cuprynów siy woda loła
a z ubranio jaz kapała

Na gonecku babka stoła
ze strachu siy trzęsła cało
skąd to jedziy telo rzyka
cy siy poli, cy do diabła gro muzyka

Ciotka Ujka poloć kciała
ino sparom wyziyrała
po cichu siy ku niyj zblizoł
wiadro wody na niom wyloł

Śpasow, gniywu co nie miara
mokro ciotka,mokro spara
pocekoj ty stary dziadu
nie dostaniys dziś obiadu.

Ku wiecoru siy schylało
w studni wody brakowało
śmigus-dyngus pamiętali
siedli pod plot i drzymali.

Antonia Łacek "Majcher"

 

Fotografia wykonana w Poroninie w 2008 roku przez : Tomasza Skowrońskiego 

powrót  > wiersze