Starodowne Casy

Spis treści
Starodowne Casy
Zbójowanie i Janosik
Tytus Chałubiński
hr Władysław Zamoyski
ks Józef Stolarczyk
ks Michał Czerwiński
Klimek Bachleda
Wszystkie strony
giewont

Starodowne casy

 Lista osób, którym całe pokolenia Podhala mają coś do zawdzięczenia jest bardzo długa a tutaj przedstawiamy tylko kilka postaci. Oni zrobili tu pierwszy krok do odkrycia piękna ziemi podhalańskiej, uroku gór i bogactwa ducha ludu góralskiego. Opisali zwyczaje, śpiew, taniec, legendy, rękodzieło i technikę budowy domów z drzewa, wyrób płótna lnianego i sukna z wełny owczej, ubiorów oraz tradycje pasterskie tutejszej ludności. Dzisiaj stanowi to skarbnicę wiedzy i materiałów dla zespołów góralskich i dla Związku Podhalan. Dzięki ich działaniom, do góralskich izb wchodziło nowe światłe, dostatniejsze życie. Ziemia przestała być jedyną dostarczycielką żywności, zarobione pieniądze ułatwiają poprawę warunków żywienia, ubioru, mieszkania i dostosowania domów na usługi dla letników. W naszych rodzinach są przykłady ludzi, którzy doskonale wykorzystali te możliwości.

Nasze pokolenie też nie przespało swojej szansy. Świadczą o tym zbudowane drogi, wodociągi, szkoły, remizy OSP, kościoły, plebanie, elektryfikacja i telefonizacja, powszechność kształcenia na poziomie zawodowym i średnim oraz znaczna grupa osób z wyższym wykształceniem. Dbajmy o znajomość zasług i poświęcenia naszych dziadków i rodziców. Oni wyprzedzili nas, pomarli, ale się przemykają między nami. Przecież każdy z nich pozostawił tu na ziemi jakąś cząstkę dobra, honoru, przyjaźni, szacunku, życzliwości. Chociaż za życia byli cisi, skromni, to po śmierci okazało się, że to oni trzymali główny węgieł domu, zapewniali jego trwałość. To ich dom był wypełniony troską o dzieci, miłością, zaufaniem, życzliwością i uczynnością. Ich postacie po śmierci rosły wśród nas, stawały się nam bliższe, a luka jaką pozostawili była trudna do wypełnienia. Z czasem nabieramy świadomości i przekonania, że to my wypełniamy lukę po naszych ojcach swoimi uczynkami, swoim życiem, aby z kolei pozostawić po sobie lukę do wypełnienia przez nasze dzieci.