1961

Mycie domów

Zródło:(Kronika Szkolna)

Maj 1961r.
W prasie ukazała się notatka:

"W Nowem Bystrem, we wsi rozsiadłej za północnym stokiem Gubałówki, wszystkie domy są jasne jakby niemal nowe. Wchodząc do wsi ma się wrażenie, że została ona zbudowana niedawno. To pracowite gaździny i ich córki przyjęły miły zwyczaj szorowania swych drewnianych domów i gospodarskich zabudowań, przynajmniej raz do roku. Takie generalne mycie przypada na wiosnę, z końcem maja lub na początku czerwca."

Tutejsze kobiety zasłużyły sobie na taką pochwałę. Rzeczywiście co roku przed odpustem [na Jana Chrzciciela] każde zabudowanie jest wyszorowane i wieś wygląda jak odnowiona.