1964

  • Budowa drogi Czarny Dunajec - Ratułów - Nowe Bystre
  • Otwarcie drogi Cz. Dunajec - Nowe Bystre kościół
  • Klubo - kawiarnia "Książki i Prasy - Ruch"

Zródło:(Kronika Szkolna)

19 stycznia 1964 r. Trwają prace budowlane na drodze Czarny Dunajec - Ratułów - Nowe Bystre. Ukończona została budowa mostów.Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Nowym Targu pod nadzorem dyrektora Władysława Gdowicza, wozi żwir i wałuje drogę.Ogromny wysiłek ludności został poparty przez władze i jest nadzieja,że jesienią będziemy mieć połączenie z Nowym Targiem przez Czarny Dunajec.

Sobota 10 października 1964 r.
W historii tutejszej wioski nastąpiła ogromna zmiana warunków życia ludzi. Do placu kościelnego doprowadzona została budowa drogi z Czarnego Dunajca przez Ratułów. Zbudowana została czynem społecznym po parcelach rolnych oddanych nieodpłatnie przez tutejszych rolników. Ratułowianie, cichowianie i nowobystrzanie wspólnym wysiłkiem "wybili sobie okno na świat". Od 11.X.1964r. uruchomiona zostaje komunikacja PKS - 8 kursów dziennie - z Nowego Targu przez Czarny Dunajec - Ratułów do Nowego Bystrego. Na uroczystość oddania drogi do użytku przybyło dużo gości , w tym : sekretarz KW PZPR J. Pękala, sekretarz KP PZPR Alfred Potoczek, dyrektor PZDL Władysław Gdowicz, przewodniczący GRN Ratułów Andrzej Skubisz, przewodniczący GRN Ząb Jan Bartol, radni, straże OSP. Na plac przykościelny wjechał prowadzony przez banderię górali na koniach, pięknie udekorowany autobus PKS ,wypełniony gośćmi. Powitali ich licznie zebrani mieszkańcy Nowego Bystrego i Ratułowa z kapelami góralskimi. Dzieci szkolne dały krótką część artystyczną i wręczyły gościom wiązanki kwiatów. W imieniu mieszkańców wsi przemawiał poeta ludowy J. Gąsienica - Byrcyn.
Na zakończenie, goście zostali zaproszeni na góralskie furki, którymi wraz z banderią i kapelą góralską udali się na przejazd "starą drogą" przez potoki i wąwozy do Ratułowa, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. W czasie, gdy goście kurczowo trzymali się lyterek żeby nie wypaść z wozu do błota, mieszkańcy Nowego Bystrego zajęli miejsca w ich samochodach i w poczuciu dumy odbyli przejażdżkę nową drogą do Ratułowa. Tam przy herbatce i piwie wszyscy bawili się do rana. Niewątpliwie bohaterami tej uroczystości byli mieszkańcy Ratułowa i Nowego Bystrego. Wszyscy dali ogromny nakład pracy społecznej, aby ta droga powstała. Należy się jednak szczególne uznanie tym, którzy stanowili mechanizm napędowy budowy tej drogi. Zasłużyli sobie na to: Andrzej Skubisz - Prędziok, Leopold Mulica, Stanisław Staszel - Księżniok, Józef Staszel - Chłopcuś, Jan Głodowski, Józef Szeliga - Ciaciany, Władysław Leja - wszyscy z Ratułowa oraz Józef Kois - Skik, Józef Żołnierczyk - Tomcaga, Stanisław Fudala - Dożocek, Franciszek Rafacz - Król, Józef Lasak - Równiowski z Nowego Bystrego. Duchowego wsparcia tej pracy udzielał miejscowy proboszcz ks. Augustyn Dewera. Obecnie ciężar dalszej budowy drogi przejmą mieszkańcy Nowego Bystrego i Zębu, a głównym celem będzie uzyskanie połączenia z Zakopanem. Znając zapał i ofiarność tutejszej ludności, można mieć nadzieję, że założony cel, zostanie w najbliższych latach zrealizowany.
Komunikacja PKS do Nowego Targu , otwiera przed ludźmi szerokie możliwości zatrudnienia się do pracy w Zakładach Obuwniczych, Wytwórni Nart, czy w innych instytucjach. Rozwiązana została również sprawa dowozu materiałów potrzebnych dla rolników.
J. Gąsienica - Byrcyn powiedział: Nowe Bystre - wioska do niedowna deskami zabito, mo lud pracowity i uparty w sobie, wspólnymi siłami wzion i łozeproł keyns tyk desek, coby se łokno na świat wysturzyć i przed wnukami za lenistwo sie nie wstydzić! Haj!

17 listopada 1964 r. Staraniem kierownictwa szkoły otwarta została we wsi klubo - kawiarnia "Książki i Prasy - Ruch". Lokal wynajęty od W. Kuźmy - Maciasa, młodzież sama wyremontowała na własny koszt. Kierownikiem kawiarni została Maria Pawlikowska - Zomostowa. Do rady młodzieżowej weszli: Józef Skubisz - Ziemion, Helena Michniak i Jan Łacek - Stasicek. Jest nadzieja że młodzi mniej czasu będą spędzać przy piwie, a więcej w kawiarni przy grach towarzyskich.