1969

 • Rozwój Nowego Bystrego
 • Remont drogi i dokończenie budowy mostu

Zródło:(Kronika Szkolna)

Czerwiec 1968 r.
25 - lecie wyzwolenia spod okupacji niemieckiej.
Zebrałem trochę danych o naszej wiosce, aby przyszłe pokolenia mogły po swojemu ocenić dzień dzisiejszy, umiejscowiony w historycznym czasie. Po wojnie wieś polska, a wieś góralska szczególnie zmieniła swoje oblicze. Dużo młodych ludzi powędrowało za pracą do miast i tam osiedlili się na stałe. Pozostali na wsi szukali zarobku, ale pracowali również nad przebudową warunków życia. Przykładem takiej żywotności jest Nowe Bystre. Dzięki inicjatywie społecznej i nakładem pracy prowadzono "orkę na ugorze". Efektem tego jest elektryfikacja domostw, droga i komunikacja PKS, linia telefoniczna i rozbudowa szkoły oraz budowa lokalnych wodociągów.

 Ponad 200 osób pracuje w różnych zakładach i instytucjach, w tym kobiety pracujące chałupniczo jako tkaczki i hafciarki w CEPELII.  35 osób uczęszcza do szkół średnich i zawodowych, a 41 ukończyło różne szkoły i zdobyło zawód. 4 osoby zdobyły wykształcenie wyższe i półwyższe.[W okresie przedwojennym z tut. wioski jeden chłopiec wykształcił się na księdza].

Aktualnie w gospodarstwach naszej wioski jest:

 • 165 radioodbiorników
 • 5 telewizorów
 • 121 pralek elektrycznych
 • 45 koparek konnych do ziemniaków
 • 38 kosiarek konnych
 • 111 silników elektrycznych
 • 32 motocykle
 • 3 samochody osobowe
 • 2 traktory
 • 1 młocarnia z wialnią
 • 2 motopompy p - poż
 • 105 domów ma instalację wodociągową

* Wybudowano lub przebudowano 110 domów i 121 obór. Następuje wymiana pokrycia gontowego dachów na eternit i blachę.
* Ludzie chodzą dobrze ubrani. Od święta powszechnie używany jest bardzo drogi strój góralski.
* praca rolników na drobno pociętych poletkach ziemi jest ciężka, oparta na motyce, widłach, pługu, bronach, grabiach i kosie.
* Ziemia jest bardzo droga 100 do 180 000 zł. za 1 ha, przy 15 do 25 000 zł. w innych rejonach Polski. Wynika to z dawnej recepty na życie "szukaj i jeździj do pracy [za chlebem],ale koniecznie nabywaj pole bo gdyby się co na świecie zmieniło, to z czego byś żył?" Dlatego chłop trzyma się swoich korzeni i wzorem swoich ojców, w zmianie swoich poglądów nie kieruje się wiadomością "skąd wieje wiatr".

Listopad 1969 r.
Mieszkańcy górnej części wioski wykorzystali okres jesieni na częściowe wysypanie żwirem drogi od krzyżówki do Zawodziana. Zlikwidowano częściowo błoto na tym odcinku drogi. Na moście założono balustrady wykonane z winklówki. Pracami kierował nowy i zarazem młody sołtys Stanisław Krzysiak.