1972

  • Zmiany administracyjne

Zródło:(Kronika Szkolna)

Z dniem 31 grudnia 1972r.uległa likwidacji Gromadzka Rada Narodowa w Zębie. Wieś Nowe Bystre została włączona do gminy Ratułów. Mieszkańcy Nowego Bystrego przyjęli to z zadowoleniem. Uznali, że "jedna niscy nas woda i jedna łący nas droga, to będzie nam razem dobrze". Pierwszym Naczelnikiem urzędu gminy został Andrzej Skubisz z Ratułowa - doświadczony działacz i organizator czynów społecznych. Sekretarzem urzędu - Czesław Garczek z Cichego, gminnym dyrektorem szkół - Władysław Sikora, sekretarzem KG PZPR - Józef Madetko. W skład gminy wchodzą wioski [sołectwa] : Ciche, Czerwienne Dolne, Czerwienne Górne, Nowe Bystre, Ratułów i Stare Bystre.