1978

  • POLAK PAPIEŻEM !!!
  • Walka o drogę do Zębu

Zródło:(Kronika Szkolna)

16 października 1978 r. Arcybiskup Krakowski kardynał KAROL WOJTYŁA został wybrany na papieża Kościoła katolickiego. Przyjął imię Jan Paweł II
Świat z d u m i o n y, a Polska się c i e s z y !

Zespół radnych z Nowego Bystrego - Janina Tylka, Władysław Sikora, Stanisław Staszel - Zosiok kontynuują starania o ujęcie do planu na 1979r. Budowy drogi z Zębu do Nowego Bystrego. W gminie ten odcinek drogi jest w zainteresowaniu tylko mieszkańców Nowego Bystrego, co zmniejsza naszą siłę przebicia. Wykorzystuję jednak swoje miejsce pracy do częstych wizyt w Wydziale Planowania i u Naczelnika Miasta, aby "przepchać" do przodu nasz postulat drogowy. Nowy Naczelnik MZIGT Henryk Trunów zaczyna przejawiać zainteresowanie naszym wnioskiem, zatem tli się iskierka nadziei na dobrą dla nas decyzję.