1979

  • Papież Jan Paweł II w Nowym Targu
  • Wytyczenie drogi Nowe Bystre -  Ząb

Zródło:(Kronika Szkolna)

Nowy Targ 10 czerwca 1979 roku.
Wydarzeniem historycznym dla Podhala w 1979 roku była wizyta papieża Jana Pawła II na lotnisku w Nowym Targu, gdzie odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie do około 200 tysięcy zebranych ludzi z okolicznych wiosek, miast i gmin. Potężna burza uniemożliwiła przelot papieża nad Tatrami.

1979_011979_02

Wrzesień 1979 r.
Naczelnik MZIGT oddelegował mnie do pomocy [zabezpieczenia] inżynierowi - geodecie przy wytyczeniu drogi na odcinku od krzyżówki w Zębie do granicy z Nowem Bystrem - 1000mb.Przed wytyczeniem musieliśmy przeprowadzić wiele rozmów z właścicielami działek rolnych i uzyskać od nich pisemną zgodę na poszerzenie drogi w przebiegu ich działek .Należy tu podkreślić dobrą postawę W. Lasaka z Zębu, który oddał najwięcej pola pod drogę. Decyzją sekretarza KM PZPR Stefana Gustka i Naczelnika MZIGT Henryka Trunówa, tyczony odcinek miał być rozpoczęciem budowy drogi widokowej obwodnicy - z Zębu przez Nowe Bystre - Kule - Dzianisz do Witowa. Wytyczenie drogi przebiegało bez incydentów ze strony ludzi. Znaczną pomocą służył nam sołtys z Zębu - Władysław Strączek. Mieszkańcy Nowego Bystrego w czynie społecznym przestawili słupy linii telefonicznej. Kilkanaście słupów musieli wkopywać kilka razy, bo nocą były wywracane. W październiku spychacze ruszyły do profilowania wytyczonej drogi. Prace ukończono przed zimą. Śnieg przykrył prawie księżycowy krajobraz rozrytego koryta przyszłej drogi.