1982

  • Nowa droga do Zębu ukończona

Zródło:(Kronika Szkolna)

Urząd Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej - dzięki przychylnej postawie Naczelnika mgr Stanisława Słodyczki - przeznaczył odpowiednią dotację i rozpoczął budowę drogi od granicy z Zębem do krzyżówki w Nowem Bystrem. W październiku, budowa została ukończona ,łącznie z położeniem nawierzchni asfaltowej na całym ciągu drogi do granicy z Ratułowem. We wsi pozostał jeszcze do zrobienia odcinek błotnistej drogi od krzyżówki do końca wsi pod Gubałówką - około 1 km. Jesienią Nowe Bystre uzyskało komunikację PKS przez Ząb - Poronin do Zakopanego. Czas Przejazdu uległ skróceniu do 25 minut ! Dojeżdżający do pracy i do szkół w Zakopanem są z tego bardzo zadowoleni, bo oszczędzają także na kosztach. Trzeba podkreślić, że Nowe Bystre w ciągu ostatnich 20 lat swoją aktywnością, zasłużyło sobie na taką wygodę w komunikacji. Dla Naczelnika mgr Stanisława Słodyczki - korzeniami wywodzącym się ze Słodyczek - z naszej strony należy się uznanie i podziękowanie, bo swoją decyzją przysłużył się dobrze naszej wiosce.