1984

 • Zmagania z PKS -em!
 • Wybory do Rad Narodowych
 • Dane o Nowem Bystrem 

Zródło:(Kronika Szkolna)


Od 1 czerwca 1984 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy PKS. Dla Nowego Bystrego pozostawiono tylko kursy autobusowe przez Ząb, a 5 kursów jeżdżących przez Chochołów skrócono do Ośrodka Zdrowia w Ratułowie. W dodatku na wolne soboty i niedziele wstrzymane zostały wszystkie kursy autobusowe. W wyniku mojej interwencji i sołtysa wsi - Czesława Staszela oraz protestów pisemnych ze strony osób pracujących w Zakopanem, a także zagrożeniem zbojkotowania wyborów do rad, władze miasta i gminy zobligowały Dyrektora PKS w Zakopanem do dostosowania kursów autobusowych do potrzeb tutejszej ludności. W dniu wyborów, Dyrektor PKS Zakopane podjął decyzję o przywróceniu wszystkich kursów autobusowych przez Ząb w soboty i niedziele oraz o przedłużeniu kursu z godz.12 przez Chochołów - Ratułów - Nowe Bystre do Zakopanego. Zgodna i zdecydowana postawa mieszkańców Nowego Bystrego, dała w efekcie korzystne rozwiązanie komunikacyjne. Zastanawia natomiast fakt, że dyrekcja PKS Zakopane do ostatniej chwili upierała się przy rozkładzie jazdy niekorzystnym dla ludzi. Upór i złośliwość jednego człowieka może zadziałać na nerwy wielu swoich pasażerów, z których się utrzymuje.

W czerwcu 1984 r. odbyły się wybory do rad narodowych. W obwodzie wyborczym Nowe Bystre głosowało 63,4% uprawnionych do głosowania. Był to jeden z lepszych wyników w gminie Tatrzańskiej. Z Nowego Bystrego nie zgodzili się kandydować na radnych :Władysław Sikora i Janina Tylka. Wioskę będzie reprezentował tylko jeden radny - Stanisław Staszel - Zosiok.

Dane o Nowem Bystrem stan na lipiec 1984r.
Zebrane dane o Nowem Bystrem przytaczam w kronice z myślą, że przyszłe pokolenia będą miały skalę porównania do dzisiejszej stopy życia.

Ilość osób pracujących - 293 w tym:

 • na etacie w zakładach uspołecznionych - 162 osoby
 • chałupniczo - wyroby regionalne - 51 osób
 • zespoły budowlane - prywatne - 68 osób
 • Inne miejsca zatrudnienia - 12 osób
 • Rentę lub emeryturę pobiera - 68 osób

60 osób to młodzież ucząca się w szkołach :

 • zawodowych - 36 osób
 • maturalnych - 23 osoby
 • uczelnie wyższe - 1 osoba

Zdobyte po wojnie wykształcenie 259 osób w tym :

 • zawodowe 184 osoby
 • średnie z maturą 70 osób
 • wyższe 5 osób

Mieszkańcy Nowego Bystrego posiadali m.in.:

 • Radioaparaty - 232
 • pralki automatyczne - 13
 • Telewizory - 186
 • pralki wirnikowe - 214
 • Magnetofony - 79
 • Wirówki - 30
 • Gramofony - 38
 • lodówki - zamrażarki - 132
 • Samochody osobowe - 11
 • Motocykle - 54
 • Motorowery - 13

Maszyny i sprzęt rolniczy :

 • Traktorów fabrycznych - 14
 • Traktorów składaków - 61
 • Wozów ogumionych - 154
 • Kosiarek przy traktorze - 54
 • Kosiarek konnych - 71
 • Silników elektrycznych - 250
 • Dmuchaw do siana -121
 • obracarek - 39
 • Zgrabiarek - 7
 • kopaczek konnych - 73

Budownictwo po wojnie :

 • zbudowano 67 nowych domów mieszkalnych
 • przebudowano 71 budynków mieszkalnych
 • wymieniono pokrycie gontów na blachę eternit lub dachówkę na 149 zabudowaniach mieszkalno - gospodarczych
 • zbudowano 133 nowe obory [cegła]
 • zbudowano 128 gnojowni
 • zbudowano 4 silosy na kiszonkę z siana
 • zainstalowano wodociąg w 215 domach
 • łazienki w 107 domach
 • centralne ogrzewanie w 31 domach
 • gaz butlowy w 8 domach
 • we wsi są dwa aparaty telefoniczne - szkoła i plebania
 • 146 osób opuściło wioskę i zamieszkało w różnych rejonach Polski
 • 21 osób przebywa na stałe lub czasowo poza granicami Polski głównie w USA
 • we wsi jest 1 sklep spożywczo - gospodarczy

1 gospodarz ma dom niezelektryfikowany