1985

  • Mroźna zima
  • Plan budowy domu nauczyciela i przedszkola

Zródło:(Kronika Szkolna)

Zima 1985r.
Była bardzo śnieżna i mroźna. Na Podhalu rekord niskiej temperatury notowany był w Jabłonce na Orawie - 36 stopni !. W Nowem Bystrem temperatura spadała do -30 stopni. Wielu gospodarzy odczuło jej skutki. Pozamarzała woda w wodociągach, w piwnicach przemarzły ziemniaki, popękały nawet pnie niektórych drzew głównie jesionów. Na szczęście szkoła dysponowała zapasem dobrego opału. W pomieszczeniach budynku było ciepło i przytulnie. Nauka odbywała się bez przerwy, przy dobrej frekwencji dzieci. Właśnie dzieciom należy się pochwała za to, że mimo zimna zjawiały się punktualnie na zajęcia lekcyjne.

W lutym 1985 r..
Komitet rodzicielski i rada pedagogiczna zawnioskowali podjęcie przez rodziców czynu społecznego na rzecz budowy domu nauczyciela i przedszkola. Na ogólnym zebraniu ,rodzice postanowili wpłacać na ten cel po 2 000 zł. rocznie, przez 5 lat. Do czasu wyboru społecznego komitetu budowy ,akcję zbierania wpłat i gromadzenia ich na książeczce w banku, powierzono komitetowi rodzicielskiemu. Realizacja podjętego czynu przyniosłaby rozwiązanie kwestii mieszkań dla nauczycieli i pomieszczeń dla przedszkola.