Ostatni rozdział zakopiańskiej „Cepelii”

DrukujEmail

01 Rozpoczęto rozbiórkę budynków dawnych Zakopiańskich Zakładów Wzorcowych, bardziej znanych jako „Cepelia”.
Od 1960 do 1990 ZWW były jednym z największym zakładów produkcyjnych na Podhalu. Zakopiańska „Cepelia” była znanym w kraju i na świecie producentem wyrobów regionalnych w większości powiązanych ze stylem podhalańskim. Produkowano wyroby z drewna ( meble góralskie, kasetki, ozdobne talerze) , z wełny (kilimy, makatki) , ze skóry (kożuchy, torebki) .
W 1968 roku powstał przy Spółdzielni Zakopiańskie Zakłady Wzorcowe "Cepelia" zespół góralski „Holny”. Odnosił on wiele sukcesów w kraju i zagranicą. Na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, aż cztery razy zdobyli złote ciupagi. Byli też laureatami nagrody im. Oskara Kolberga.

Wielu Nowobystrzan i Ratułowian było związanych z tym zakładem, którzy jako twórcy ludowi i rzemieślnicy produkowali wyroby regionalne. Dostarczali oni do Zakopiańskiej „Cepeli” obrusy, ciupagi, spinki góralskie i wiele innych wyrobów. W wielu domach chałupnicy ręcznie wyrabiali między innymi kilimy, makatki z dostarczonych przez „Cepelię” półproduktów. Wyrób rękodzieła artystycznego wymagał od nich dokładności i cierpliwości, ponieważ dostarczony do ZZW Zakopane wyrób przechodził surowy odbiór osób nadzorujących produkcję. Jednak od lat 90-tych góralscy rzemieślnicy nie musieli być już zatrudnieni w „Cepelii”, aby mogli wytwarzać i sprzedawać swoje wyroby. Zostali pierwszymi konkurentami firmy z której się wywodzili. Zakopiańskie Zakłady Wzorcowe w realiach wolnego rynku coraz bardziej podupadały i traciły rynek. Z biegiem lat odchodziło z niego wielu doświadczonych i zasłużonych pracowników. Załamanie kursu euro w ostatnich latach ostatecznie pogrążyło zakład , który większość zysku uzyskiwał z eksportu. W roku 2007 podjęto decyzję o likwidacji Zakopiańskich Zakładów Wzorcowych i sprzedaży majątku prywatnym inwestorom.

Tekst i fotografie: Zbigniew Sikora

zakopane_cepelia-21zakopane_cepelia-7zakopane_cepelia-18zakopane_cepelia-11zakopane_cepelia-4zakopane_cepelia-13