Boze Narodzyniy

DrukujEmail

 

Boze Narodzyniy

Zaśwyciyła gwiozdka jasno nad holami,
kce oznajmić radość miendzy górolami.
W ubogiej stajence w złóbecku na sianiy,
narodziył siy Jezus, słychać tam płakaniy.

Miendzy bydlentami ta Bozo Dziecina,
przy złóbecku klyncy Nojświyntso Rodzina.
Biegnijciy z pokłonem to całe Podholy,
ofiarujciy mu dar kochani góroly.

Tym darem niek bedziy Komunio Świynto,
zebyś siy nie spóźniył, o tym zapamientoj.
Dzielciy siy opłatkiem, kolendy śpiywojciy,
radujciy siy syćka, na skrzypeckak grojciy.

Jezu narodzony, Tyś jest Królem w niebiy,
przyjmij te kolendy, my prosimy Ciebiy.
Z ubogiej stajenki patrzoj na Podholy,
jak twe narodziny świyntujom góroly.

 

Antonia Łacek "Majcher"

powrót  > wiersze