Koędnicy

DrukujEmail

 

Kolędnicy

Idom kolędnicy po swojyj dziedziniy,
gwiozda ik prowadzi do kozdyj rodziny.

Słuchojciy gazdowiy co my Wom powiyme,
radość i nowine wesołom niesiyme.

Przysed anioł w nocy przynios takiy wieści,
narodziył siy Jezus w betlejemskim mieście.

Zaprzongojciy koniy,sonkami jedziyme,
bez góry, doliny w dalekom kraine.

Bedziyme siy śpiesyć do małyj sopecki,
zagrome kolęde weźniyme skrzypecki.

Jezu narodzony pokłon Ci oddomy,
luloj ze dziecino Tobiy zaśpiywomy.

Uśnij ze Jezuniu (pokłon Ci oddomy), bo drzymie matusia.
Tobiy siy nie kce spać, wesoło gymbusia.

Niek siy radość niesiy po całyj dziedziniy,
jak piykniy witome Twojy narodziny

 

Antonia Łacek "Majcher"

powrót  > wiersze