Katarzyna Lasak Zgielnica - 1904 służba w wojsku austriackim

Spis treści
Katarzyna Lasak Zgielnica
1904 służba w wojsku austriackim
1910 Nowobystrzanki
1910 Nowobystrzanki w strojach
1935 poświęcenie sztandaru OSP
1941 klasa III SP
1945 Hala Pisana
1948 Kalwaria Zebrz.
1950 Prymicje ks.T. Hołowaczuka
1957 pogrzeb A.Krzysiak
Wszystkie strony

Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 służba w wojsku austriackim. Od lewej: Andrzej Staszel-Gacek, Stanisław Łacek-Stasicek, Stanisław Staszel-Księźniok (ojciec Antoniny Michniak) "