Katarzyna Lasak Zgielnica - 1950 Prymicje ks.T. Hołowaczuka

Spis treści
Katarzyna Lasak Zgielnica
1904 służba w wojsku austriackim
1910 Nowobystrzanki
1910 Nowobystrzanki w strojach
1935 poświęcenie sztandaru OSP
1941 klasa III SP
1945 Hala Pisana
1948 Kalwaria Zebrz.
1950 Prymicje ks.T. Hołowaczuka
1957 pogrzeb A.Krzysiak
Wszystkie strony

Rok 1958Rok 1958Rok 1958Rok 1958Rok 1958 Rok 1958 Prymicje księdza Tadeusza Hołowaczuka syna Kierownika Szkoły w Nowemm Bystrem. od lewej: Maria Staszel-Zgielnica, Janina Staszel-Zosiok, Maria Staszel-Jancok, Ks.Tadeusz, Antonina Staszel-Księzniok