Katarzyna Lasak Zgielnica

Spis treści
Katarzyna Lasak Zgielnica
1904 służba w wojsku austriackim
1910 Nowobystrzanki
1910 Nowobystrzanki w strojach
1935 poświęcenie sztandaru OSP
1941 klasa III SP
1945 Hala Pisana
1948 Kalwaria Zebrz.
1950 Prymicje ks.T. Hołowaczuka
1957 pogrzeb A.Krzysiak
Wszystkie strony

nowe_bystre_021

Zdjęcia rodziny Lasak

Rok 1901 Rok 1901 Rok 1901 Katarzyna Staszel "Bałkula" chrzestna Bronisławy Staszel "Zgielnicy"


Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 Rok 1904 służba w wojsku austriackim. Od lewej: Andrzej Staszel-Gacek, Stanisław Łacek-Stasicek, Stanisław Staszel-Księźniok (ojciec Antoniny Michniak) "


Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 nierozpoznane Nowobystrzanki w strojach góralskich, spódnice: farbanice


Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 Rok 1910 nierozpoznane Nowobystrzanki w strojach góralskich, spódnice: farbanice "


Rok 1935 Rok 1935 Rok 1935 Rok 1935 poświęcenie sztandaru OSP Nowe Bystre.Z prawej pod krawatem Kier. Szkoły Michał Hołowaczuk z lewej pod krawatem Kier. Szkoły w Ratułowie Dąbrowski, trzeci w prawo duże wąsy Kier. Szkoły w Międzyczerwiennem A. Knapczyk-Duch


Rok 1941 Rok 1941 Rok 1941 Rok 1941 Klasa III wraz z Kierownikiem Szkoły Michałem Hołowaczukiem


Rok 1945 Rok 1945 Rok 1945 Hala Pisana baca Józef Staszel "Zgielnica"


16 sierpnia 1948 r 16 sierpnia 1948 r 16 sierpnia 1948 r 16 sierpnia 1948 r. Pielgrzymka Nowobystrzan do Kalwari Zebrzydowskiej


Rok 1958Rok 1958Rok 1958Rok 1958Rok 1958 Rok 1958 Prymicje księdza Tadeusza Hołowaczuka syna Kierownika Szkoły w Nowemm Bystrem. od lewej: Maria Staszel-Zgielnica, Janina Staszel-Zosiok, Maria Staszel-Jancok, Ks.Tadeusz, Antonina Staszel-Księzniok


Rok 1957Rok 1957Rok 1957 Rok 1957 - pogrzeb śp. Agnieszki Krzysiak - matki Anny Zubek. Od lewej stoją: Andrzej Zubek - Krucuś, Józef Staszel - Krzysiok, Jan Szeliga - Proć z Ratułowa, Jan Staszel - Zgielnica, ks. Stanisław Proszak, Stanisław Staszel - Zgielnica, Władysław Staszel - Chłopcuś z Ratułowa, Jan Krzysiak s. Agnieszki