Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

DrukujEmail

01 W dniu 10 lutego 2013 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012. W zebraniu wzięło udział 47 członków OSP oraz zaproszeni goście. Obecni byli druhowie i druhny starsze oraz dziewczęta i chłopcy z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Andrzej Buńda – zastępca Wójta Gminy Poronin
  • Tadeusz Ciszek – prezes oddziału powiatowego ZOSP RP
  • Piotr Kuźma – reprezentant KP PSP w Zakopanem
  • Czesław Kosiba – były Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
  • Stanisław Kula – sołtys wsi Nowe Bystre
  • Stanisław Waliczek – radny gminy Poronin.

Na prowadzącego zebranie wybrano Stanisława Staszla. W Komisji uchwał i wniosków znaleźli się Zbigniew Zubek, Tomasz Naglak i Michał Zubek, a w komisji mandatowej: Jan Mrugała, Krzysztof Staszel i Krzysztof Pitoń. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności i sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz plany działalności i plan finansowy na rok 2013.Zarząd otrzymał absolutorium. W rozpoczętym roku planuje się dokończenie rozpoczętego remontu remizy, pozyskanie sprzętu i umundurowania strażackiego oraz rozpoczęcie starań o zakup średniego samochodu strażackiego. Rozpoczną się przygotowania do przypadającego w 2015 roku 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. Po zakończonym zebraniu obecni zaproszeni zostali na skromny poczęstunek.

nowe_bystre_001nowe_bystre_002nowe_bystre_004nowe_bystre_009nowe_bystre_003nowe_bystre_011nowe_bystre_008nowe_bystre_010nowe_bystre_005
nowe_bystre_007