OSP Nowe Bystre walne zebranie sprawozdawcze

DrukujEmail

DSC01861 16 marca 2014 roku w remizie OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. W zabraniu wzięło udział 34 członków OSP. Licznie stawili się chłopcy i dziewczęta z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wśród zaproszonych gości byli:
Bryg. Stanisław Galica – Komendant Powiatowy PSP w Zakopanem
Druh Tadeusz Ciszek – Komendant Zarządu Powiatowego i Gminnego OSP
Czesław Kosiba – były Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
Andrzej Buńda – Zastępca Wójta Gminy Poronin
Stanisław Kula – Sołtys wsi Nowe Bystre
Stanisław Waliczek – Radny Gminy Poronin

Przewodniczącym zebrania wybrano Stanisława Staszla. Zebrani druhowie wysłuchali sprawozdań z działalności OSP, finansowego, Naczelnika i Komisji Rewizyjnej. Zarząd OSP otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Przedstawiono także plan działalności i plan finansowy na nowy rok.
Skierowano słowa podziękowania do najbardziej aktywnych druhów, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych. Jednostka otrzymała podziękowania za pomoc przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, szczególnie po silnym wietrze, który nawiedził Podhale w okresie ostatnich świąt Bożego Narodzenia.
Nasza drużyna, która w ostatnich powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych wyprzedziła swoich najgroźniejszych rywali i zajęła pierwsze miejsce, przyjęła zasłużone gratulacje zarówno od zarządu jednostki jak i obecnych na zebraniu gości. Wszyscy zgodnie życzyli jak najlepszego rezultatu na zawodach wojewódzkich, w których jednostka OSP będzie reprezentować powiat tatrzański. Poruszono także sprawę zawodów MDP, które należy rozgrywać według nowego regulaminu. Zawody te będą rozgrywane na innym torze niż zawody druhów starszych. Dwa przystosowane do potrzeb młodzieży tory dla naszej gminy zostały już zamówione i jeden z nich będzie się znajdował w Nowem Bystrem.
W trakcie zebrania Stanisław Staszel odczytał fragment kroniki OSP mówiący o wieloletnim przedwojennym prezesie naszej straży Alojzym Polaku. Przedstawił także pomysł wmurowania na remizie tablicy pamiątkowej, która byłaby uczczeniem jego pamięci.

DSC01862DSC01835DSC01852DSC01863DSC01859DSC01839DSC01857DSC01842DSC01829
DSC01861DSC01856DSC01846