Budowa remizy OSP w latach 1933-1937

Od 1929 do 1933 roku trwały starania o pozyskanie parceli i o zezwolenie na budowę remizy strażackiej. Budowę rozpoczęto 30 marca 1933 r. Remiza została zbudowana nakładem pracy druhów Straży Pożarnej i mieszkańców wsi Nowe Bystre.
W 1936 r. Powiatowy Oddział Straży Pożarnej w Nowym Targu przyznał na remizę subwencję w kwocie 150 złotych, za co wykonano okna i drzwi razem ze szkleniem.
Budowę ukończono jesienią 1937 r. W drewnianym budynku była duża sala świetlicowa ze sceną.

"Z okrągłego drzewa remizę stawieli
ryncnom pompe potem do niej se wsadzili...
A zaś w razie ognia koniami jechali
bo na zeleźnioku wsendyj dojechali"


Stoją od lewej: Rafacz Franciszek, Molek Wojciech, Zubek Józef "Zubkulin", Jan Maciara "Wikcin", Bukowski Władysław "Kojda", Staszel Andrzej "Brzega", Zubek Józef "Tomek"", Sopóch Józef "Dragon", Bobak Stanisław "Kurdziel", Fudala Stanisław "Dożocek".
Siedza od lewej:Lasak Stanisław "Chrobok", Styrczula Jan "Zwoleń", Staszel Józef "Zosiok", Mulica Michał, Polak Franciszek "Wsiok", Fudala Andrzej "Dożocek"
Oparci o sikawkę: z lewej Staszel Jan "Zosiok", z prawej Staszel Władysław "Księźniok".

Sztandar OSP Nowe Bystre

6 czerwca 1937 roku Zarząd OSP w Nowem Bystrem podjął uchwałę w sprawie zamówienia sztandaru dla Straży Pożarnej w firmie Wacława Łukasiewicza według cennika:

sztandar o wymiarach 100x100 z brokatu w dobrym gatunku ze św. Florianem haftowanym mechanicznie w kwocie 230 zł
zakończenie drzewca lanca (grot) w cenie 18 złotych
drzewce sosnowe, składane, politurowane w cenie 25 złotych
łącznik środkowy do drzewca w cenie 20 złotych
pokrowiec nieprzemakalny w cenie 20 złotych

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem.

Na zebraniu w dniu 27 czerwca 1937 roku Zarząd ustalił listę 200 osób, którym postanowiono wysłać gwoździe do sztandaru. Gwoździe wykonał Andrzej Opacian "Kubin" z Ratułowa.
8 sierpnia 1937 roku Zarząd mianował chorążym tutejszej straży druha Michała Mulicę.
7 listopada 1937 roku oddział straży ze sztandarem wziął udział w nabożeństwie na rozpoczęcie Tygodnia Strażackiego. Wynika stąd, że poświęcenie sztandaru, które było połączone z oddaniem do użytku remizy strażackiej, odbyło się w okresie między 8 sierpnia, a 7 listopada 1937 roku.

 

Wspólna fotografia z poświęcenia sztandaru.
W środku sztandar OSP trzyma chorąży Michał Mulica, z lewej stoi Józef Staszel "Zosiok" - komendant, z prawej Jan Styrczula "Zwoleń" z-ca komendanta.
Z lewej strony ks. Michała Czerwińskiego siedzi żona kierownika szkoły Tatiana Hołowaczuk wraz z synem, dalej trzecia osoba w lewo to Anna Tylka "Grywołdka", obok niej w drugim szeregu pod krawatem stoi kierownik szkoły Michał Hołowaczuk. Z prawej strony ks. proboszcza siedzi organista Król, obok niego kierownik szkoły w Ratułowie Dąbrowski wraz z żoną.

W styczniu 1938 roku OSP pierwszy raz zorganizowała "opłatek" dla strażaków i ich rodzin, za ich gorliwą pracę i poświęcenie się dla dobra bliźnich. Tradycja organizowania "opłatka" trwa do dziś.
Pierwsze walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem we własnej remizie odbyło się 3 kwietnia 1938 roku. Podjęto wtedy decyzję o pobieraniu opłaty 5 złotych za każdorazowe wynajęcie sali remizy.