OSP Kronika 1990-1999

1995

W maju 1995r. OSP w Zębie obchodziła 95-lecie swojej działalności. W upominku przekazano jej samochód bojowy typu "Jelcz" z beczką na wodę i pianę.W uroczystości wzięła udział delegacja OSP Nowe Bystre z pocztem sztandarowym w składzie: od lewej: Józef Pajda, Wojciech Pitoń, Jan Staszel Zawodzian.

1995_05_zab31995_05_zab21995_05_zab1


W czerwcu 1995r. jednostki OSP gminy Poronin i Kościelisko wzięły udział we mszy św. w kościele na Krzeptówkach - z okazji Dnia Strażaka.
Na zdjęciu komendanci OSP. Czwarty od lewej stoi Kazimierz Trojan.1995_06_krzeptowki11995_06_krzeptowki2 Druhowie - strażacy w kościele na Krzeptówkach.Z prawej w 2 szeregu widoczny poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre.

Wydarzenia ważne dla mieszkańców Nowego Bystrego:

W wyniku podziału gminy Tatrzańskiej na: miasto Zakopane, gminę Kościelisko, gminę Poronin. Nowe Bystre od 1.04.1995r. weszło w skład gminy Poronin, wiec nastąpił powrót do czasów przed 1952r.
Nakładem finansowym gminy Kościelisko i pomocy finansowej ze strony gminy Poronin rozpoczęto budowę drogi ze Słodyczek na Gubałówkę i drogę Kasprzyckiego do Kościelisk. Na tej trasie uruchomiona zostanie komunikacja PKS - Zakopane-Kościelisko-Słodyczki-Dzianisz.
Nadal trwały prace przy budowie kaplicy cmentarnej, ale mimo kolejnych składek, prac nie ukończono. Niektórzy mówią, że "mała kaplica, za to długi okres budowy".
Z Zarządu OSP zrezygnował dh Andrzej Kula - gospodarz Remizy. Mimo dużych jego zasług przy budowie Remizy i w działalności OSP rozstano się z nim szybko i bez specjalnych podziękowań (jest to przywilej Nowego Bystrego). Im mniej zasłużonych, tym wiecej chwały dla pozostałych. Nowym gospodarzem został wybrany dh Józef Pajda.

1996

Z życia naszej wioski:

Mieszkańcy Nowego Bystrego dobrowolnie opodatkowali się po 20 zł rocznie na pokrycie kosztów zakupu kontenerów na śmieci i za wywóz śmieci. Akcją kieruje Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Poronin. Dzięki ustawieniu kontenerów w znacznym stopniu zmniejszyło się zanieczyszczenie potoku Bystry oraz zaśmiecanie parowów wzdłuż potoków na obszarze całej miejscowości.

Ks. Proboszcz i rada parafialna przeprowadzili zbiórkę jednorazowych datków na tacę kościelną z przeznaczeniem na dokończenie prac przy budowie kaplicy na cmentarzu i pomieszczenia ołtarza polowego przy kościele. Do końca roku prace jeszcze nie zostały wykonane.

Po rezygnacji p. Janiny Skupień z prowadzenia Zespołu Regionalnego "Szarotki" nikt nie podjął inicjatywy do podtrzymania działalności tego zasłużonego zespołu dziecięcego. W efekcie wioska o tradycjach góralskich zrezygnowała z możliwości krzewienia tych tradycji wśród swoich dzieci, a przysłowie mówi: "czego się Jaś nie nauczy, to Jasiek nie będzie umiał".

Po kilkuletniej przerwie OSP wraca do swoich tradycji  i w dniu 12 stycznia 1996 r. dokonuje zmian w składzie swoich władz. Na walnym zebraniu złożył swoją rezygnację z funkcji naczelnika (komendanta) OSP drh Kazimierz Trojan. Funkcję tę pełnił przez 11 lat.

Zapisy w kronice świadczą o jego aktywnej postawie i dużym zaangażowaniu w działalność OSP, a szczególnie zasłużył sie przy budowie i zagospodarowaniu nowej remizy. Czy nowobystrzanie będą o tym pamięteć? Zapisy na kartach tej kroniki będą gwarantem dobrej pamięci.

Nowym naczelnikiem OSP został wybrany dr. Zbigniew Zubek, zaś jego zastępcą dr. Stanisław Staszel "Gacek", obaj z młodej generacji członków OSP. Na gospodarza Remizy wybrano Stanisława Staszla "Zawodziana", który równocześnie jest kierowcą wozu bojowego "Żuk".
Prezesem Zarządu OSP nadal został wybrany Stanisław Staszel "Zosiok", który pełni tę funkcję od 1985r.
Nowy zarząd powinien dołożyć starań, aby poprawić wyposarzenie OSP w sprzęt gaśniczy i techniczny, gdyż pod tym względem inne jednostki OSP wyprzedziły nas daleko do przodu.

W kwietniu 1996 r. odbył się w Zakopanem "Turniej wiedzy p-pożarowej" - Nowe Bystre reprezentowała drużyna przygotowana przez mgr Grażynę Staszel nauczycielkę Szk. Podst.

1996_04_konkurs
W skład drużyny weszli - od lewej: Andrzej Krzysiak "Dryksy", Jadwiga Trojan, Piotr Łacek, Arkadiusz Franos i Marek Złoza.

 29 września 1996 r. na boisku sportowym w Nowem Bystrem odbyły się zawody strażackie drużyn młodzieżowych OSP z gminy Poronin. 

1996_09_29_zawody2
OSP Nowe Bystre reprezentowali: od lewej - Franciszek Galica, Bartek Bobak, Stanisław Michniak, Paweł Bobak, Andrzej Krzysiak, Paweł Łacek, - w przysiadzie: Andrzej Michniak, Piotr Łacek.Z tyłu: naczelnik OSP - Zbigniew Zubek z prawej: z-ca nacz. OSP Stanisław Staszel

 

1996_09_29_zawody1
Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Z-m ppłk. St. Bańka i przedstawiciel PZU p. Stopka wręczają naszej drużynie dyplom i puchar za II miejsce w zawodach.

 

1996_09_29_zawody3
Po zawodach wszyscy odprężeni i zadowoleni z odniesionego sukcesu.Stoją od lewej: Bartek Bobak, Paweł Bobak, Stanisław Staszel z żoną Grażyną Staszel, Paweł Łacek, Andrzej Krzysiak, Stanisław Michniak, Andrzej Michniak, Franciszek Galica i Piotr Łacek.1997

12 stycznia 1997 r.

OSP powróciła do tradycji organizowania uroczystego łamania się opłatkiem.
12.01.1997r. w łamaniu opłatkiem wzięła udział znaczna część mieszkańców Nowego Bystrego.

1997_01_12_oplatek
 Na zdjęciu od lewej: Prezes OSP N. Bystre Stanisław Staszel, czł. urzędu gm. Poronin Jan Palider, proboszcz par. Nowe Bystre ks. Stanisław Gacek, naucz. Szk. Podst. N. B.mgr Grazyna Staszel, Wójt gm. Poronin Andrzej Gut, radny z N. B. Stanisław Staszel - Maciara Zaś na stole, każdy może sam rozeznać co jest co!

3 maja 1997 r. druhowie z OSP w Nowem Bystrem brali udział w uroczystej Mszy świetej na Krzeptówkach w Zakopanem.Obraz wręczany ks. Drozdkowi (autorstwa Andrzeja Kuźmy) przedstawia Św. Floriana - ufundował go Zarzad Gminny RP OSP w Poroninie. Kapelan strażaków Podhala - ksiądz Drozdek poświęcił wota od wszystkich jednostek OSP z Podhala - dar dla Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

1997_05_03_msza61997_05_03_msza41997_05_03_msza101997_05_03_msza171997_05_03_msza51997_05_03_msza151997_05_03_msza91997_05_03_msza31997_05_03_msza14
1997_05_03_msza71997_05_03_msza161997_05_03_msza131997_05_03_msza11997_05_03_msza81997_05_03_msza111997_05_03_msza121997_05_03_msza2

We wrześniu 1997 roku witaliśmy w naszej parafii biskupa Szkodonia, który udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

1997_09_biskup11997_09_biskup2

Wrzesień 1997 r. to miesiąc zawodów strazackich, które mają na celu sprawdzenie umiejętności i sprawności druhów.Komendant Gminny Wojciech Lassak melduje gotowość młodzieżowych drużyn pożarniczych do rozpoczęcia zawodów - komendantowi PSP kpt Stanisławowi Bańce.

1997_09_zawody61997_09_zawody31997_09_zawody41997_09_zawody91997_09_zawody21997_09_zawody11997_09_zawody81997_09_zawody71997_09_zawody5

Również we wrześniu odbyły sie Gminne Zawody Pożarnicze na których nasza drużyna zajęła II miejsce! Po zawodach zrobiono zdjęcia pamiątkowe.

1997_09_zawody131997_09_zawody171997_09_zawody231997_09_zawody121997_09_zawody201997_09_zawody181997_09_zawody101997_09_zawody191997_09_zawody21
1997_09_zawody141997_09_zawody241997_09_zawody111997_09_zawody161997_09_zawody221997_09_zawody15

W Grybowie odbyły się Wojewódzkie Zawody Pożarnicze:

1997_09_zawody25

W październiku 1997 roku starano się o zakup wozu bojowego dla OSP w Nowem Bystrem. W dwóch miejscowościach w województwie szczecińskim obejrzano auta, lecz cena ich była wygórowana i do zakupu nie doszło.1997_10_woz31997_10_woz21997_10_woz1

 

1998

W Nowy 1998 rok wchodzimy z nowymi nadziejami!
4 stycznia 1998r. delegacja z Nowego Bystrego była na Opłatku w Ratułowie.

1998_01_18_oplatek1
18 stycznia 1998 r. druhowie zorganizowali Opłatek w Nowem Bystrem.Impreza rozpoczęła się od tradycyjnego przełamania się opłatkiem, składano sobie życzenia. Potem był poczęstunek i zabawa taneczna.

1998_01_18_oplatek41998_01_18_oplatek31998_01_18_oplatek2

1 marca 1998 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Obecni byli goście: Komendant PSP w Zakopanem - kpt. Stanisław Bańka oraz Komendant Gminny Wojciech Lasak.
Naczelnik OSP w Nowem Bystrem Zbigniew Zubek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Nowem Bystrem:
"W roku 1997 na planowanych 12 zbiórek odbyło się 11. Poza tym spotykaliśmy się na zbiórkach związanych z przygotowywaniem obiektu do różnych imprez. Frekwencję na zbiórkach oceniam na poziomie średnim. Są druhowie, którzy aktywnie uczestniczą w pracach OSP, ale są i tacy, których widzimy bardzo rzadko.
Sprzęt gaśniczy, pomieszczenia garażowe podczas przeglądu w 1997r. przeprowadzonego przez PSP-Zakopane i komendanta gminnego - oceniono na ocenę dobrą. Na dzień dzisiejszy samochód nie budzi większych zastrzeżeń, został doposażony w nową gaśnicę, lampy halogenowe, szperacza oraz piłę spalinową. Motopompy są natomiast w gorszym stanie techniczym - trzeba przez to rozumieć stopień zużycia, ilość wypracowanych godzin przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania. Stan węży, prądownic oraz innego sprzętu jest też niezadowalający, gdyż jest to sprzęt w wielu wypadkach bardzo stary.
W minionym roku mieliśmy pożar w zabudowaniach na Słodyczkach, który pokazał naszą bezradność w tamtym terenie. Mieliśmy również bardzo groźne ognisko w zabudowaniach państwa Molków. Braliśmy udział w manewrach akcji powodziowej oraz w usuwaniu skutków powodzi.
Chciałbym podziękować druhom za współpracę zarówno w czasie akcji, jak i ćwiczeń,"
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Stanisław Kula.
Sprawozdanie finansowe przedstawił Jan Zubek.
Przedstawiono również plan na 1998r.
Protokół z walnego zebrania sporządził Stanisław Staszel "Gacek".

Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji w dniu 27 kwietnia 1998 r.:
Około godziny 20:10 wybuchł pożar w zabudowaniach Jana Staszla ("Oklapka") na Dutkówce.
Na miejsce pierwsi przybyli druhowie z OSP Nowe Bystre i z Zębu. Po wielu trudnościach udało się dotrzeć na miejsce pożaru żukowi z Zębu z agregatem prądotwórczym. Po przybyciu stwierdziłem, że druhowie ze Słodyczek oraz Kulów oraz mieszkańcy pobliskich domów walczą w obronie sąsiednich budynków. Używając kilku wiader polewali ściany i dach sąsiedniego budynku. W kilka minut później udało się dotrzeć na miejsce starowi OSP Ratułów Górny. Uruchomiono również linię z wierchu Cichego zasilanego ze zbiornika wodociągowego i przejęto obronę sąsiadujących z pożarem budynków. W między czasie dotarły inne jednostki i budowały linię z wierchu Maciuźni zasilaną z wozów pożarniczych. W gaszeniu pożaru brały również udział J. R. G. Zakopane, OSP Dzianisz Górny, Dzianisz Dolny, Witów, Kościelisko, Ząb (Żuk i Liaz), Bustryk, Leszczyny, Suche, Poronin, Ciche Górne i Ciche Dolne.
Akcję dogaszania zakończono ok. godz. 23.
Z zabudowań Jana Staszla pozostał tylko fragment. Akcja wymagała rozbiórki niedopalonej konstrukcji budynku dla bezpieczeństwa sąsiednich budynków.
Akcję utrudniały bardzo złe warunki terenowe i atmosferyczne. Samochody musiały poruszać się polami, bo drogi były rozmokłe i bagniste.
W takich warunkach przyszło walczyć z żywiołem ognia - stwierdził naczelnik OSP Nowe Bytsre - Zbigniew Zubek.

Artykuł z "Tygodnika Podhalańskiego":

1998_04_27_pozar

29 lipca 1998 r. po długich staraniach OSP w Nowem Bystrem zakupiło wóz bojowy "Jelcz 04". Po samochód pojechano do Bornego Sulinowa w woj. koszalińskim.

1998_07_29_woz1 1998_07_29_woz2 1998_07_29_woz3
Już po obejrzeniu samochodu.

Moment przekazywania kluczyków do samochodu. Kluczyki przekazuje st. kpt. mgr inż. Edward Pruski, za nim z lewej - st. tech. ogn. Konrad Konarzewski, z prawej - kierowca - Wojciech Węglarz.Nasi druhowie to: prezes Stanisław Staszel, Józef Bubla oraz naczelnik Zbigniew Zubek. 

I wreszcie wyruszamy - już naszym wozem - z Bornego Sulinowa do Nowego Bystrego.
1998_07_29_woz4 1998_07_29_woz5 1998_07_29_woz6

...w trasie.

Nie obyło się bez defektu w trasie...

13 padziernika 1998 r. 
Z okazji Dnia Nauczyciela w dn. 13.10.1998r. na uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Nowem Bystrem asp. Dębski z K.R.PSP w Zakopanem wręczył dyplom uznania pani mgr Grażynie Staszel za pracę społeczną z młodzieżą. Pani mgr Grażyna Staszel przygotowuje uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zachęca uczniów do wstępowania do młodzieżowej drużyny strażackiej oraz przeprowadza zajęcia z zakresu wiedzy pożarniczej w szkole. Dyplom podpisał Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

25 października 1998 r. w niedzielę odbyły się w Poroninie gminne manewry strażackie. OSP w Nowem Bystrem wzięła w nich udział. Pozorowano akcję jednoczesnego gaszenia dwóch budynków drewnianych.

Artykuł z "Tygodnika Podhalańskiego" z dn. 1.11.1998r.

1998_10_25_manewry

11 listopada 1998 r. - Dzień Niepodległości.

Poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre brał udział w obchodach rocznicowych w Poroninie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św., po której nastąpił przemarsz delegacji na cmentarz, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem.

1998_11_11_niepodleglosc21998_11_11_niepodleglosc51998_11_11_niepodleglosc41998_11_11_niepodleglosc31998_11_11_niepodleglosc1

15 grudnia 1998 r.
Dzisiaj strażacy po zbiórce chodzili z kalendarzami oraz sprzedawali "cegiełki", zbierając fundusze na osprzęt pożarniczy do Jelcza 004.

1998_12_15_kalendarz

1999

3 stycznia 1999 r.
Druhowie zorganizowali opłatek strażacki. Mieszkańcy naszej wsi przybyli bardzo licznie. Gościem honorowym był wójt Andrzj Gut z żoną, przybyli też strażacy z Ratułowa i Suchego. Uroczystość rozpoczął proboszcz ks. Stanisław Gacek. Łamano się opłatkiem, życząc sobie dobrego 1999 roku. Potem był poczęstunek i zabawa taneczna. 10 stycznia 1999r. delegacja strażaków z Nowego Bystrego była gośćmi na opłatku strażackim zorganizowanym przez OSP Ratułów Górny.,

1999_01_03_oplatek41999_01_03_oplatek11999_01_03_oplatek21999_01_03_oplatek3

10 stycznia 1999 r. delegacja strażaków z prezesem Stanisławem Staszlem uczestniczyła w uroczystości poświęcenia sztandaru Związku Podhalan - ognisko Nowe Bystre oraz w opłatku góralskim. 1999_01_10_sztandar21999_01_10_sztandar1

7 luty 1999 r. - niedziela

Dzisiaj pożegnaliśmy zasłużonego druha Jana Krzysiaka. W ostatniej drodze odprowadzali Go również druhowie strażacy. Jan Krzysiak zmarł 5.02.1999r

1999_02_07_pogrzeb11999_02_07_pogrzeb2

 

28 luty 1999 r. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem. 

Porzadek zebrania: 

Otwarcie zebrania
- powitanie gości i członków OSP
- stwierdzenie guorum i przyjęcie porządku zebrania
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdania:
- Prezesa OSP
- Naczelnika OSP
- Skarbnika OSP
- Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Plan pracy na 1999 rok.
Informacja o planie budżetowym na 1999 rok.
Przyjęcie nowych członków.
Wolne wnioski i zapytania.
Podjęcie uchwał i wniosków.
Zakończenie zebrania.
Zebraniu przewodniczył prezes Stanisław Staszel, który przywitał przybyłych gości:
- kapitana Stanisława Bańkę - Komendanta Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Zakopanem
- Wojciecha Lassaka - Komendanta Gminnego
- p. Stanisława Stopkę - pracownika Urzędu Gminy w Poroninie ds. pożarnictwa
- p. Kazimierza Trojana - honorowego komendanta OSP w Nowem Bystrem i sołtysa wsi.
- delegacje druhów ze Straży Pożarnej w Brezowicy ze Słowacji
- druhów OSP w Nowem Bystrem.

Po przedstawieniu sprawozdań za 1998 rok oraz dyskusji nad nimi udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Nowem Bystrem. Przyjęto czterech nowych członków OSP. Po podjęciu wniosków i uchwał zebranie zakończono. 7 marca w "Tygodniku Podhalańskim" ukazała sie notatka o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Nowem Bystrem:

1999_02_28_walne11999_02_28_walne51999_02_28_walne31999_02_28_walne21999_02_28_walne4

Jelcz 004 po remoncie

1999_02_28_jelcz31999_02_28_jelcz21999_02_28_jelcz1

17 luty 1999 r. - największy atak tegorocznej zimy. Zaspy śniegu zakrywały przydrożne płoty. Drogi na Podhalu były nie przejezdne. A śnieg cały czas sypie i sypie.

1999_02_17_zima

3 maja 1999 r. 

delegacja druhów OSP w Nowem Bystrem uczestniczyła we Mszy Świętej w Poroninie.

16 maja 1999 r. w "Tygodniku Podhalańskim" ukazała się informacja:

1999_05_16_pielgrzymka

25 maja 1999 r. - wtorek

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii Nowe Bystre.
Na granicy parafii strażacy i mieszkańcy wsi przywitali Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który uroczyście wprowadzono do kościoła. Cały wtorek i środę trwały modlitwy i w środę odprowadziliśmy Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do następnej wsi. Były to przygotowania modlitewne na nadchodzący rok jubileuszowy - rok 2000. Cała wieś była odświętnie udekorowana.

1999_05_25_obraz

Tegoroczna wizyta duszpasterska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce rozpoczęła się 5 czerwca, a zakończyła 17 czerwca 1999r. Papież odwiedził 21 miejscowości. Wszędzie we mszach i spotkaniach z Ojcem Świętym uczestniczyły ogromne tłumy ludzi.

1999_06_05_papiez

 11 listopada 1999 r. 

Poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre brał udział w obchodach rocznicowych w Poroninie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, po której nastąpił przemarsz delegacji na cmentarz, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem.

 

 


Strona 2 z 2