OSP Kronika 2000-2009

2000

 

2000_01_16_oplatek

9 stycznia 2000 r. - niedziela
Druhowie z OSP w Nowem Bystrem uczestniczyli w opłatku strażackim u druhów w Ratułowie

 

16 stycznia 2000r. - niedziela
Nasi strażacy mają dzisiaj święto! Opłatek strażacki! Przybyły delegacje z sasiednich straży pożarnych oraz liczni zaproszeni goście i bardzo licznie mieszkańcy wsi.,

20 luty 2000 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania
- powitanie gości i członków OSP
- stwierdzenie guorum i przyjęcie porządku zebrania
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdania:
- Prezesa OSP
- Naczelnika OSP
- Skarbnika OSP
- Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Plan pracy na 2000 rok.
Informacja o planie budżetowym na 2000 rok.
Przyjęcie nowych członków.
Wolne wnioski i zapytania.
Podjęcie uchwał i wniosków.
Zakończenie zebrania.
Zebraniu przewodniczył prezes Stanisław Staszel, który przywitał przybyłych gości:
- komendanta PSP w Zakopanem - brygadiera Stanisława Bańkę
- komendanta gminnego - Wojciecha Lassaka
- radnych - Stanisława Kulę oraz Franciszka Staszla
- sekretarza OSP w Nowem Bystrem - Grażynę Staszel
- druhów OSP w Nowem Bystrem.

Po przedstawieniu sprawozdań za 1999 rok oraz dyskusji nad nimi udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Nowem Bystrem.
W trakcie zebrania uczczono minutą ciszy zmarłego Jana Polaka.
Po podjęciu wniosków i uchwał zebranie zakończono.

Zdjęcia z pogrzebu Jana Polaka 2000_02_pogrzeb42000_02_pogrzeb22000_02_pogrzeb32000_02_pogrzeb52000_02_pogrzeb1

21 kwietnia 2000 r. - Wielki Piątek
Jak co roku druhowie trzymają straż przy Grobie Pańskim.

3 maja 2000 r.
Druhowie OSP z Nowego Bystrego uczestniczyli we Mszy świetej w Nowem Bystrem oraz delegacja druhów w uroczystościach w Poroninie.

14 maja 2000 r. - niedziela
Druhowie z Zębu obchodzą dzisiaj 100-lecie Ochotniczej Straży Pozarnej w Zębie.

5 lipca 2000 r. zmarł wieloletni druh Czesław Staszel.
7 lipca 2000 r. - piątek
W ostatniej drodze odprowadzali Go: rodzina, druhowie strażacy, członkowie zespołu góralskiego Związku Podhalan z Nowego Bystrego, zespół muzyków, z którymi grał oraz bardzo licznie mieszkańcy wsi.,2000_07_07_pogrzeb42000_07_07_pogrzeb12000_07_07_pogrzeb32000_07_07_pogrzeb52000_07_07_pogrzeb62000_07_07_pogrzeb2

16 lipca 2000 r.
Nasi bracia - druhowie z Czerwiennego mieli swoje święto.

2000_07_16_czerwienne

30 lipca 2000 r. - swoje świeto obchodzili druhowie ze Starego Bystrego.

2000_07_30_starebystre

1 września 2000 r.
W Murzasichlu odbyły się manewry wszystkich jednostek OSP gminy Poronin.

2000_09_01_manewry

10 września 2000 r.
Uroczystość obchodów 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem. więcej

2000_09_24_zawody

24 września 2000 r. - niedziela

I Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Tatrzańskiego odbyły się w Białce Tatrzańskiej.
W zawodach udział brały jednostki OSP z czterech gmin: Poronin, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska i Biały Dunajec. Na 22 drużyny I miejsce zajął Dzianisz Górny, II - Leśnica, III - Bustryk.

Równolegle odbyły się gminne zawody strażackie gminy Poronin:
I miejsce zajął Poronin,
II - Suche,
III - Zab;
V - Nowe Bystre.

 

24 października 2000r.
Zmarł Kazimierz Trojan - sołtys wsi Nowe Bystre, były komendant OSP Nowe Bystre. Miał strażacki pogrzeb.
2000_10_24_pogrzeb52000_10_24_pogrzeb32000_10_24_pogrzeb22000_10_24_pogrzeb12000_10_24_pogrzeb4

11 listopada 2000 r. - sobota
Delegacja strażaków z OSP w Nowem Bystrem brała udzial w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Poroninie.

W tym samym dniu strażacy interweniowali przy pożarze w Nowem Bystrem. Na Brylówce 150 spaliła się szopa. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a pożar został ugaszony.

30 listopada 2000 r.
Zakopiańska straż wraz z OSP w Nowem Bystrem byli w Szkole Podstawowej w Nowem Bystrem. Była prelekcja i pokazy sprzętu gaśniczego.

 2000_11_30_pokazy12000_11_30_pokazy2


 

 

2004

10 stycznia 2004 r.
Strażacy z OSP w Ratułowie Górnym zorganizowali opłatek. Delegacja naszych strażaków uczestniczyła w tej imprezie.

14 stycznia 2004 r.
12 stycznia 2004 r. zmarł długoletni druh Stanisław Staszel "Gacek". W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział delegacje PSP z Zakopanego, OSP z Poronina, Zębu, Ratułowa Górnego oraz Nowego Bystrego. Od 2001r. druh Stanisław pełnił funkcję wiceprezesa w Zarządzie OSP w Nowem Bystrem. W związku z tym Zarząd OSP odwołał planowany na 19.01.04r. opłatek strażacki.

22 luty 2004 r.

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Nowem Bystrem.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania.
Przyjęcie porządku zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Uczczono minutą ciszy śmierć druhów strażaków.
Sprawozdanie z dzialalności.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżacy.
Dyskusja.
Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
Wolne wnioski
Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
Zakończenie zebrania.
Wśród osób zaproszonych byli:
- Tadeusz Ciszek - komendant gminny,
- proboszcz - ks. Krzysztof Kocot,
- sołtys wsi - Stanisław Kula.

Minutą ciszy uczczono śmierć druhów - strażaków: Józefa Staszel, Józefa Zubka, Stanisława Staszel "Gacka".
Pani Grażyna Staszel podziękowała za zorganizowanie i udział w pogrzebie jej męża Stanisława Staszel "Gacek".

Odbyło się uroczyste ślubowanie młodych strażaków, którzy wstąpili do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; są to:

Krzysztof Polak
Jan Zubek
Bogdan Tylka
Stanisław Marusarz
Stanisław Strączek
Wojciech Zubek
Mateusz Bidziński
Mateusz Salamon
Łukasz Szczechowicz.
Ksiądz proboszcz - Krzysztof Kocot został przyjęty do OSP w Nowem Bystrem - jako honorowy strażak i równocześnie został kapelanem OSP w Nowem Bystrem.
Do grona członków OSP przyjęto również Tomasza Naglaka.

Zarząd OSP uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy.

Z funkcji naczelnika zrezygnował Jan Chyc.
Obecnie funkcje:
- wice-prezesa - pełni p. o. Wojciech Pitoń
- naczelnika - pełni p. o. Michał Zubek

W maju odbędą się w Nowem Bystrem gminne zawody wg nowego regulaminu, a w czerwcu odbędą się zawody powiatowe.

Będą czynione starania by pozyskać kierowców (do 50 roku życia) do Jelcza i Żuka.
OSP postara się również o drukowanie własnego kalendarza strażackiego.

Podjęte uchwały i przyjęte wnioski:

Pozyskanie środków finansowych na zakup auta.
Wykończenie zadaszenia nad tarasem remizy.
Zakup zbiornika brezentowego.
Wykonanie drzwi do obu garaży.
Włączenie się do organizacji 400-lecia istnienia wsi Nowe Bystre i 80-lecia OSP w Nowem Bystrem w 2005 roku.
Na tym zebranie zakończono.

Przkazano notatkę do "Tygodnika Podhalańskiego"

2004_02_22_walne42004_02_22_walne12004_02_22_walne32004_02_22_walne22004_02_22_walne52004_02_22_walne6

23 marca 2004 r. - w PSP w Zakopanem odbył się 27. Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym udział wzięła drużyna Gimnazjum w Nowem Bystrem.

2004_03_23_turniej22004_03_23_turniej1

16 kwietnia 2004 r.
W ramach III spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Państw Nadbałtyckich odwiedzili goście naszą miejscowość i remizę

2004_04_16_zjazd_mdp62004_04_16_zjazd_mdp192004_04_16_zjazd_mdp232004_04_16_zjazd_mdp32004_04_16_zjazd_mdp142004_04_16_zjazd_mdp222004_04_16_zjazd_mdp22004_04_16_zjazd_mdp112004_04_16_zjazd_mdp13
2004_04_16_zjazd_mdp7s2004_04_16_zjazd_mdp182004_04_16_zjazd_mdp102004_04_16_zjazd_mdp202004_04_16_zjazd_mdp252004_04_16_zjazd_mdp262004_04_16_zjazd_mdp172004_04_16_zjazd_mdp152004_04_16_zjazd_mdp8
2004_04_16_zjazd_mdp122004_04_16_zjazd_mdp72004_04_16_zjazd_mdp92004_04_16_zjazd_mdp42004_04_16_zjazd_mdp12004_04_16_zjazd_mdp242004_04_16_zjazd_mdp162004_04_16_zjazd_mdp52004_04_16_zjazd_mdp21

Wielki Piątek
Nasi druhowie trzymali straż przy grobie Pańskim.

Niedziela Wielkanocna - 11.04.2004r.
Strażacy wraz ze sztandarem wzięli udział we Mszy św. rezurekcyjnej.

2 maja 2004 r.
Nasze święto - św. Floriana. Wszyscy strażacy uczestniczą we Mszy świętej.

3 maja 2004 r.
Delegacja strażaków na uroczystościach w Poroninie.

4 maja 2004 r.
Delegacja strażaków w Krakowie na uroczystościach kościelnych z okazji św. Floriana.

19 września 2004 r.
Na stadionie w Kościelisku - Kirach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP z powiatu tatrzańskiego. Równocześnie z III zawodami powiatowymi odbyły się gminne zawody gmin Kościelisko i Biały Dunajec. Startowało 12 drużyn OSP. Drużyna OSP Nowe Bystre zajęła II miejsce w zawodach. Komendant PSP w Zakopanem Stanisław Bańka wręczył puchar za zajęcie II miejsca OSP Nowe Bystre w III Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych powiatu tatrzańskiego.

2004_09_19_zawody42004_09_19_zawody9a2004_09_19_zawody72004_09_19_zawody112004_09_19_zawody52004_09_19_zawody92004_09_19_zawody22004_09_19_zawody12004_09_19_zawody8
2004_09_19_zawody102004_09_19_zawody62004_09_19_zawody3

Strona 2 z 2