2011

Zebranie wiejskie

DrukujEmail

Wpisany przez Zbigniew Sikora niedziela, 06 lutego 2011 23:27

01 luty 2011 r. w remizie OSP odbyło się wiejskie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Sołeckiej Nowego Bystrego.
W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch wraz z Katarzyną Krzyściak Sekretarzem Gminy i Katarzyną Szwajnos protokolantką. Dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Nowego Bystrego.

Sołtysem został wybrany Stanisław Kula pełniący tę funkcję również w poprzednich kadencjach. 
Do rady Sołeckiej wybrani zostali:

Strona 4 z 4