Antonina Łacek

Antonina Łacek "Majcher" urodziła się 6 sierpnia 1946 r. w Nowem Bystrem jako druga z ośmiorga dzieci w rodzinie Franciszka i Marii Zubków. Jej mama pochodzi z domu Jarosz. Ukończyła siedem klas Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem a po jej ukończeniu pomagała rodzicom na gospodarstwie rolnym. Przez trzy lata w okresie zimowym pracowała w Zakopanem. Prowadziła dom, gotowała, sprzątała, opiekowała się trójką dzieci. Był to bardzo trudny okres w życiu Antoniny i jej rodziny, wypełniony ciężką pracą. Po ukończeniu kursu kroju i szycia przez 30 lat zajmowała się krawiectwem równocześnie prowadząc wraz z mężem gospodarstwo rolne. Mają dwójkę dzieci - córkę i syna oraz czworo wnucząt. Obecnie jest na rencie, pomaga w wychowaniu wnuków.

Mąż Stanisław Łacek pracował aż do emerytury, jako kierowca PKS Nowy Targ. Zmarł 15 maja 2012 roku. Był osobą skromną, powszechnie lubianą i szanowaną. Wspierał swoją żonę w jej pasji pisarskiej sam utrzymując się w cieniu. Swój ból i cierpienie po stracie męża Antonina upamiętniła poświęconym mu wierszem „Śmierć”.


Antonina po ukończeniu 58 lat, odkryła w sobie dar pisania wierszy. Jak sama twierdzi natchnienie do pisania wierszy musiała otrzymać od Boga i Matki Boskiej co wyraziła w swoim wierszu "Moje zycie":

Dziynkujym Ci Matko w Tobiy mocno wierze,
bo te moje słówka som juz na papierze.
Dopiero mi teroz przysła myśl do głowy,
- kiebyk mogła cofnąć zycie do połowy.

Wiersze o różnej tematyce: o górach, przyrodzie, ziemi ojczystej, o Bogu i ludziach początkowo pisane były tylko "do szuflady". Jedynymi czytelnikami jej twórczości byli najbliżsi. Autorka nie była przekonana, co do ich wartości artystycznych i uważała, że jej wiersze nie nadają się do publikacji. Z czasem wieści o jej twórczości docierały do coraz większego grona osób a nauczycielki z nowobystrzańskiej szkoły poprosiły Antoninę o udostępnienie jej wierszy aby mogły być przedstawiane przy różnych okazjach i uroczystościach szkolnych, kościelnych czy Związku Podhalan.
Jej wiersze pisane są przede wszystkim w gwarze góralskiej i starają się pielęgnować mowę ojców i dziadów. Wiersze Antoniny nie są jednak przeznaczone tylko dla Górali czy Podhalan, bowiem swoje przemyślenia i uczucia przelewa na papier pisząc także w języku literackim. Często tematem jej wierszy są aktualne zdarzenia jak na przykład wiersz: "Krzyż nad Smoleńskiem", oddający uczucia autorki po katastrofie lotniczej, jaka wydarzyła się w Rosji blisko Katynia.
Przepisywane na kartkach wiersze zdobywały coraz większe uznanie u czytających ją osób i tak zrodził się pomysł, aby wiersze Antoniny Łacek wydać drukiem. Dzieki staraniom wielu ludzi dobrej woli, Związkowi Podhalan z Nowego Bystrego, Urzędowi Gminy z Poronina w 2008 roku ukazał się tomik "W góralskim sercu to było ukryte" z blisko 160 wierszami. Wybór wierszy oraz wstęp są autorstwa Pani Anieli Bafii a książkę rysunkami przyozdobił Wojciech Kois.
Dzięki temu wydaniu z twórczością poetki z Nowego Bystrego mogli zapoznać się i zachwycić czytelnicy z Podhala, Polski i zagranicy. Autorka jest zapraszana na wieczorki literackie jak np. "Wieczór poezji góralskiej" w Zakopanem oraz na liczne konkursy literackie między innymi:
Dyplom miejsce 3

Konkurs organizowany przez Radio Alex w 2008 r.- 1 miejsce za wiersz pt. " Stary i Nowy Rok "

Konkurs organizowany w Rabce Zdrój w 2008 r.- 1 miejsce za wiersz pt. " List do św. Mikołaja"

Konkurs poetycki w Poroninie w 2008 r.- Wyróżnienie

Konkurs organizowany w Poroninie w 2009 r.- 1 miejsce za wiersz pt. " Bacowsko Śleboda "

Konkurs w Białym Dunajcu w 2009 r.- " Z góralskich serc do Ojca Świętego "- 1 miejsce

Konkurs w Białym Dunajcu w 2009 r.- " Wspomnienie o Ojcu Św " - 3 miejsce

Biały Dunajec w 2010 r. - "List do Ojca Św. Jana Pawła II " - Wyróżnienie

Poronin w 2010 r.- X jubileuszowy konkurs literacki - Wyróżnienie

Biały Dunajec w 2010 r. - Konkurs "Papiyskim chodnickiym " - 3 miejsce

Dyplom_1_miejsceDyplom_3_miejsceDyplom_wyroznienie

Prezentowane w książce i wieczorach literackich wiersze są tylko malutką częścią utworów już napisanych. Antonina cały czas pisze nowe wiersze i obecnie przygotowywany jest do druku drugi tom z jej poezją. Zachęcamy do zapoznania się z wierszami Antoniny Łacek "Majcher" by jej proste słowa były chwilą przystanku dla czytelnika w obliczu pędzącego świata.

Jak pięknie jest żyć
oglądać świat
po twardej ziemi iść
podziwiać niebo i kwiat.

Piękno życia to dar
każdy człowiek go posiada
To Bóg nam go dał
nigdy za późno co serce podpowiada.

 

We wrześniu 2011 roku wydany zostaje drugi w dorobku wydawniczym Antoniny Majcher tomik poezji „Góralsko Śleboda”. Podobnie jak w pierwszym wiersze są pisane w gwarze góralskiej i lierackiej.


Antonina Łacek "Majcher"
34-521 Nowe Bystre 142
Tel. 18 20 712 58

książki


ksiazka  W maju 2009wydany został pierwszy tom z wierszami Antoniny Łacek "Majcher"  "W GÓRALSKIM SERCU TO BYŁO UKRYTE". Różnorodna tematyka i nastrój tych wierszy powoduje, że pośród nich można odkryć ten swój ulubiony, który poruszy najbardziej czułe struny naszej duszy.Wielkie podziękowania należą się osobom i instytucjom, dzięki którym wiersze Antoniny Łacek ukazały się w druku i mogliśmy je poznać. Przyczynili się do tego jej najbliżsi, Urząd Gminy Poronin , bystrzański oddział Związku Podhalan. Podziękowania przekazujemy też emerytowanej nauczycielce j. polskiego Pani Anieli Bafii , która mocno zaangażowała się w to przedsięwzięcie, wybrała oraz opracowała wiersze do druku. Antonina uzyskała też wiele wsparcia od osób, które były pierwszymi czytelnikami jej wierszy i którzy byli odkrywcami jej twórczości: nauczyciele z bystrzańskiej szkoły, przyjaciele i znajomi. To właśnie na uroczystościach szkolnych lub kościelnych prezentowane były początkowo jej wiersze, nawiązujące w treści do obchodzonych wydarzeń. W wydanym tomiku zaprezentowano tylko część z twórczości Antoniny.

01 16  maja 2011 roku nakładem Związku Podhalan oddział w Poroninie wydany został tom wierszy "Góralsko Śleboda" autorstwa Antoniny Łacek "Majcher".

"Góralsko Śleboda" podzielona jest na trzy części.

W pierwszej części: "Góralski Zywot" autorka przedstawia wiersze pisane gwarą góralską o szerokiej tematyce. Przewijają się w nich między innymi: wiara, rodzina, gazdówka, góry, zwyczaje góralskie, muzyka, taniec i humor.

Część druga "Moje refleksje" to wiersze pisane językiem literackim o podobnej szerokiej tematyce jak te pisaną gwarą.

Część trzecia pisana była "Z myślą o najmłodszych" i zawiera wiersze dla dzieci.

W przedmowie Pani Aniela Bafia napisała: 

Utwory zawarte w tym tomiku poświęcone są rodzinie, pracom domowym i polowym, pasterstwu, górom i przyrodzie, gwarze i odzieniu oraz dawnym zwyczajom, muzyce i tańcu. Wiersze napisane są czysto podhalańską gwarą. Cechuje je prostota wyrazu i komunikatywność. Są źródłem wiedzy o starym góralskim "zywobyciu", który odchodzi. Dostarczają wiele wspaniałych przeżyć.
Mam nadzieję, że wydany tomik zainteresuje nie tylko miłośników kultury regionalnej, ale również nauczycieli oraz uczniów biorących udział w konkursach recytatorskich.
Życzę miłej i wzruszającej lektury zagłębiającej się do przeszłości naszej podhalańskiej Małej Ojczyzny. Autorce zaś dalszych ciekawych pomysłów.

Książkę można nabyć pod numerem:18 20 712 58

moje życie

DrukujEmail

moje zycie

DrukujEmail

Sabałowe Casy

DrukujEmail

piątek, 20 listopada 2009 14:32

Boze Narodzyniy

DrukujEmail

Matki Boskiej Gromnicnej

DrukujEmail

wtorek, 02 lutego 2010 12:42

Karnawał

DrukujEmail

czwartek, 11 lutego 2010 10:34

Polewacka

DrukujEmail

poniedziałek, 05 kwietnia 2010 15:07

Strona 1 z 3