OSP Historia

Początki OSP Nowe Bystre

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem jest datowany na 1900 rok.W Księdze Uchwał Gminy Zubsuche z dnia 29 kwietnia 1900 roku, która dotyczyła konieczności tworzenia Ochronnych Straży Pożarych wymieniono Nowe Bystre jako miejscowość w której OSP już powstało i podano jej władze:

1. Jędrzej Łowisz lat 39 nr. domu 148 - Komendat Straży

2. Maciej Łacek lat 28 nr. domu 300 - Zastępca Komendata Straży

3. Roman Mateja lat 25 - do działu wodnego

4. Jędrzej Mateja lat 24 nr, domu 190 - do działu wodnego

5. Jan Tylka lat 19 nr. domu 186 - do działu wodnego

Do działu ratunkowego zostali wybrani:

1. Wojciech Molek lat 20 nr. domu 249

2. Józef Bobak "Huruś" lat 35 nr. domu 163

3. Stanisław Gąsienica lat 30 nr. domu 170

4. Jędrzej Tylka "Tomków" lat 25 nr. domu 285

5. Józef Łowisz "Michalok" lat 24 nr. domu 157

6. Jan Bobak "Kurdziel" lat 26

Z dokumentu wystawionego 30 lipca 1914 roku i przesłanego z Zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie do Zarządu w Nowem Bystrem wynika, że we wsi dzoała już Ochronna Straż Pożarna, która później stała się znaną nam Ochotniczą Strażą Pożarną. Wybuch I Wojny Światowej przerywa organizowanie zebrań staturowych, które na nowo zostały podjęte w 1925 roku.

W Imię Boże!

Protokół nr.1

Z posiedzenia organizacyjnego założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Bystrem w dniu 19 lipca 1925.

Obecni
Wielebny Ksiądz Michał Czerwiński proboszcz, Edward Koniecki kierownik szkoły, Jan Jarosz przysiężny, Alojzy Polak, Wojciech Molek, Józef Staszel, Józef Bazaliński, Jan Łowisz, Józef Molek, Polak Alojzy, Franciszek Polak, Jan Staszel, Jan Staszel (Maciara), Stanisław Słodyczka, Jan Zubek, Jan Tylka, Maciej Bubla, Józef Stoch, Stanisław Łacek.

Przewodniczący Ks. Michał Czerwieński wita zebranych i w krótkich słowach przedstawia zebranym cel dzisiejszego zebrania i otwiera go. Prosi o wybór przewodniczącego i sekretarza.
Przez aklamacje zostaje powołany na przewodniczącego zebrania Przewielebny Ks. proboszcz Michał Czerwieński na sekretarza P. Edward Kłoniecki kierownik szkoły.
Przewodniczący dziękuje zebranym za wybór i udziela głosu delegatowi Związku straży pożarnych P. Franciszkowi Dworskiemu naczelnikowi okręgu IV z Nowego Targu.
Mówca objaśnia wyczerpująco zebranym potrzebę założenia Ochotniczej straży Pożarnej i popiera swoje wywody przykładami. Majątek i dobro obywateli nie może być lepiej strzeżone jak przez miejscową straż pożarną.
Często przy pożarze zagrożone jest życie ludzkie, tak samo i przy innych klęskach żywiołowych. Straż pożarna zawsze wtedy spieszy na pomoc bo nasze hasło miłości bliźniego jest jeden za wszystkich a wszyscy za jednego.
Następnie zebrani jednogłośnie uchwalają przystąpić do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dalszym ciągu zebrani postanawiają przyjąć statut wzorowy Związku straży pożarnych Województwa Krakowskiego, określając siedzibę Ochot. Straż Pożarna w Nowym Bystrem pow. Nowotarski.

W skład pierwszego zarządu OSP weszli:
ks. prob. Michał Czerwiński - prezes
kier. szk. Edward Kłoniecki - z-ca prezesa prez., sekretarz i skarbnik
Alojzy Polak - naczelnik
Wojciech Molek - z-ca naczelnika
Jan Jarosz - gospodarz
Stanisław Łacek - członek zarządu
Franciszek Polak - członek zarządu
Jan Staszel (Maciara) - członek zarządu
Józef Staszel (Zosiok) - członek zarządu
Do Komisji rewizyjnej wybrano Jana Zubka, Jana Tylkę i Jana Jarosza mł.


Budowa remizy OSP w latach 1933-1937

Od 1929 do 1933 roku trwały starania o pozyskanie parceli i o zezwolenie na budowę remizy strażackiej. Budowę rozpoczęto 30 marca 1933 r. Remiza została zbudowana nakładem pracy druhów Straży Pożarnej i mieszkańców wsi Nowe Bystre.
W 1936 r. Powiatowy Oddział Straży Pożarnej w Nowym Targu przyznał na remizę subwencję w kwocie 150 złotych, za co wykonano okna i drzwi razem ze szkleniem.
Budowę ukończono jesienią 1937 r. W drewnianym budynku była duża sala świetlicowa ze sceną.

"Z okrągłego drzewa remizę stawieli
ryncnom pompe potem do niej se wsadzili...
A zaś w razie ognia koniami jechali
bo na zeleźnioku wsendyj dojechali"


Stoją od lewej: Rafacz Franciszek, Molek Wojciech, Zubek Józef "Zubkulin", Jan Maciara "Wikcin", Bukowski Władysław "Kojda", Staszel Andrzej "Brzega", Zubek Józef "Tomek"", Sopóch Józef "Dragon", Bobak Stanisław "Kurdziel", Fudala Stanisław "Dożocek".
Siedza od lewej:Lasak Stanisław "Chrobok", Styrczula Jan "Zwoleń", Staszel Józef "Zosiok", Mulica Michał, Polak Franciszek "Wsiok", Fudala Andrzej "Dożocek"
Oparci o sikawkę: z lewej Staszel Jan "Zosiok", z prawej Staszel Władysław "Księźniok".

Sztandar OSP Nowe Bystre

6 czerwca 1937 roku Zarząd OSP w Nowem Bystrem podjął uchwałę w sprawie zamówienia sztandaru dla Straży Pożarnej w firmie Wacława Łukasiewicza według cennika:

sztandar o wymiarach 100x100 z brokatu w dobrym gatunku ze św. Florianem haftowanym mechanicznie w kwocie 230 zł
zakończenie drzewca lanca (grot) w cenie 18 złotych
drzewce sosnowe, składane, politurowane w cenie 25 złotych
łącznik środkowy do drzewca w cenie 20 złotych
pokrowiec nieprzemakalny w cenie 20 złotych

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem.

Na zebraniu w dniu 27 czerwca 1937 roku Zarząd ustalił listę 200 osób, którym postanowiono wysłać gwoździe do sztandaru. Gwoździe wykonał Andrzej Opacian "Kubin" z Ratułowa.
8 sierpnia 1937 roku Zarząd mianował chorążym tutejszej straży druha Michała Mulicę.
7 listopada 1937 roku oddział straży ze sztandarem wziął udział w nabożeństwie na rozpoczęcie Tygodnia Strażackiego. Wynika stąd, że poświęcenie sztandaru, które było połączone z oddaniem do użytku remizy strażackiej, odbyło się w okresie między 8 sierpnia, a 7 listopada 1937 roku.

 

Wspólna fotografia z poświęcenia sztandaru.
W środku sztandar OSP trzyma chorąży Michał Mulica, z lewej stoi Józef Staszel "Zosiok" - komendant, z prawej Jan Styrczula "Zwoleń" z-ca komendanta.
Z lewej strony ks. Michała Czerwińskiego siedzi żona kierownika szkoły Tatiana Hołowaczuk wraz z synem, dalej trzecia osoba w lewo to Anna Tylka "Grywołdka", obok niej w drugim szeregu pod krawatem stoi kierownik szkoły Michał Hołowaczuk. Z prawej strony ks. proboszcza siedzi organista Król, obok niego kierownik szkoły w Ratułowie Dąbrowski wraz z żoną.

W styczniu 1938 roku OSP pierwszy raz zorganizowała "opłatek" dla strażaków i ich rodzin, za ich gorliwą pracę i poświęcenie się dla dobra bliźnich. Tradycja organizowania "opłatka" trwa do dziś.
Pierwsze walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem we własnej remizie odbyło się 3 kwietnia 1938 roku. Podjęto wtedy decyzję o pobieraniu opłaty 5 złotych za każdorazowe wynajęcie sali remizy.

budowa 1984 - 1989

1984

Latem 1984r. rozpoczęto prace przy budowie remizy OSP w ramach czynu społecznego.

1984_budowa  

Społeczny Komitet Budowy Remizy:
Stanisław Staszel - N. Bystre 54 - przewodniczący
Jan Staszel "Zosiok" - N. Bystre 57a - z-ca
Jan Polak "Bogoc" - N. Bystre 17a - sekretarz
Anna Gocał - N. Bystre 114a - skarbnik
Jacenty Lasak - N. Bystre 17 - członek

1985

Głównym zadaniem na 1985r. była kontynuacja budowy remizy. Zmiany osobowe w zarządzie wpłynęły korzystnie na uaktywnienie członków OSP. Społeczny Komitet Budowy prężnie wspierał zapał strażaków, a Urząd Miasta i Gminy w Zakopanem wspierał dotacjami realizowany czyn społeczny. Dzięki temu zespoleniu budynek remizy rósł jak na drożdżach i cieszył oczy nie tylko mieszkańców Nowego Bystrego. Często można było zobaczyć goszczacego przejazdem mjr Cz. Kosibę z Zakopanego, który z dużym zadowoleniem przyglądał się postępowi na budowie i podziwiał odrodzenie działalności OSP.

A tak przebiegały etapy prac:

1985_budowa11985_budowa21985_budowa3

1986

1986_12_budowa_remizy

Na koniec roku budowa remizy osiągnęła następujący stan:

 

Założono i oszklono stolarkę w całym budynku
Wykonano instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną.
Wytynkowano dwie sale duże na piętrze i wykonano w nich wylewki pod podłogę.
Wielkie drzwi do garażu wykonane zostały według projektu Jana Polaka "Bogoca", przez Jana Małkucha.
Pozostałą stolarkę wykonał Władysław Staszel "Księżniok" z synami.
Na wieżyczce zamontowano sylwetkę strażaka 1,2 m wys. wykonanego przez Władysława Jarosza "Strzępka" według projektu Władysława Sikory.
Mimo znacznych trudności w nabywaniu materiałów do instalacji, prace budowlane zostały wykonane bez opóźnienia.

1989 

1989_06_11_remiza1

 

11 czerwca 1989 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku remizy OSP zbudowanej czynem społecznym w latach 1985-1989. Na uroczystość przybyło wielu gości, oraz licznie zebrali się mieszkańcy Nowego Bystrego.
Z grona gości obecni byli:

 

 • płk Józef Strojny - Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w N. Sączu
 • ppłk Czesław Kosiba - Komendant Rejonowy Straży Pozarnych w Zakopanem
 • ppłk Czesław Kośmiński - Prezes Zarzadu Rejonowego Straży Pożarnych w Zakopanem
 • Jan Lasak - Komendant Gminny OSP - Zakopane
 • Marek Kozioł - Naczelnik Miasta Zakopanega
 • Stanisław Walkosz - z-ca Nacz. M. Zakopanego
 • Walenty Obrochta - z-ca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Zakopanem
 • Jan Pawlikowski - Prezes Oddziału Związku Podhalan w Zakopanem
 • Józef Hagowski - Przewodniczący Komisji Samorządności MRN w Z-nem
 • Stanisław Kowalczyk - Dyrektor Inspektoratu PZU w Nowym Targu
 • Wojciech Jarząbek - reporter "Dziennika Polskiego"

 

Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Ratułowa, Dzianisza, Witowa, Olczy, Murzasichla, Małego Cichego, Poronina, Suchego, Zębu i Bustryku

 

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień wystąpił młodzieżowy zespół regionalny Związku Podhalan w Nowem Bystrem, kierowany przez nauczycielkę Janinę Skupień i p. Sobczyka z Ratułowa
Symbolicznego przecięcia węża - wstegi na pieńku toporkiem strażackim dokonali: Marek Kozioł, Józef Strojny i Stanisław Staszel - prezes zarządu OSP w N. Bystrem.
Po części oficjalnej odbył się wspólny obiad - wydano ponad 500 obiadów - a następnie trwała zabawa do godziny 4.00 rano.

 

 Przed oficjalnym oddaniem remizy do użytku rano 11.06.1989r. o godz. 8.00 odbyła się uroczysta msza św. polowa połączona z poświeceniem budynku, samochodu pożarniczego "Żuk", trzech motopomp oraz figurek św. Floriana i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Mszę św. celebrował i poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Stanisław Gacek. Grała kapela góralska w składzie: Andrzej Molek - organista, Jan Gruszka, Stanisław Tylka, Stanisław Staszel, Władysław Fudala, Czesław Staszel, Andrzej Staszel. 

 

W roli kumotrów wystąpili: 

 

do remizy: Słodyczka Stanisław "Fucek" - Słodyczka Anna "Maciarka", Staszel Franciszek "Wojtkowski" - Szeliga Aniela "Siyrpek", Naglak Henryk - Gocał Janina, Kois Józef "Skik" - Piczóra Waleria, Polak Jan "Bogoc" - Lasak Katarzyna.

 

do figur: Zubek Andrzej "Jackulin" - Kuźma Bronisława "Stachurska", Szwajnos Tadeusz - Łacek Antonina - Majcher, Łacek Andrzej "Dorcorz" - Łuszczek Zofia "Brzega".

 

do samochodu: Kowalczyk Stanisław "Zosiok" - Staszel Antonina "Ruman", Marusarz Andrzej - Staszel Elżbieta "Gacek", Staszel Franciszek "Król" - Staszel Anna "Zawodzion", Staszel Andrzej "Rumun" - Małkuch Janina "Bogoc".

 

do motopomp: Staszel Stanisław "Maciara" - Jakubiec Janina, Lasak Wincenty - Ogórek Rozalia, Tylka Stanisław - Zubek Anna "Jasicek", Majerczyk Wojciech - Obrochta Krystyna "Maciarka", Staszel Józef "Zosiok" - Lasak Genowefa, Żołnierczyk Andrzej - Krzysiak Janina, Staszel Stanisław "Maciara" - Skubisz Maria, Staszel Wojciech "Bałek" - Skorusa Anna.

 

Po mszy św. odbyło sie śniadnie dla kumotrów, celebrantów i członków straży pożarnej z Nowego Bystrego i Ratułowa.

 

1989_06_11_remiza2

Mszę świętą polową celebruje ks. prob. Stanisław Gacek.Z prawej strony u dołu - kumotrzy przy motopompach, u góry - kumotrzy przy figurach. lewej strony u góry - kapela góralska - pierwszy Jan Molek prymista i równocześnie organista, za nim Stanisław Tylka - Michniocek. 

1989_06_11_remiza3

Ogólny widok na remizę OSP w czasie mszy św. polowej.

1989_06_11_remiza4

Poświęcenie figurek św. Floriana i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Figurki św. Floriana rzeźbił Władysław Trojan, MBNP - Andrzej Kuźma "Stachurski"

1989_06_11_remiza5

Poświęcenie samochodu "Żuk" Samochód strażacki "Żuk" został przekazany dla OSP przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zakopanem.

1989_06_11_remiza6

Kumotrzy do samochodu od lewej: Stanisław Staszel, Antonina Staszel, Anna Staszel, Staszel Franciszek, Janina Małkuch, Elżbieta Staszel, Andrzej Marusarz.

1989_06_11_remiza7

od lewej: Anna Sikora "Bałek" z kumotrami: Stanisław Słodyczka "Fucek" i Anna Słodyczka "Maciarka" Przy barierce stoi honorowy strażak Antoni Długopolski.

1989_06_11_remiza8

Śniadanie. Pod oknem od lewej siedzą: Stanisław Staszel Prezes OSP, Kazimierz Trojan naczelnik OSP, Władysław Sikora sekretarz zarządu OSP, ks. prob. Stanisław Gacek, ppłk Czesław Kośmiński, Stanisław Bubla kościelny, Józef Kois, Anna Sikora. Na pierwszym planie siedzi Franciszek Staszel - Zawodzian.

1989_06_11_remiza9

Odczytywanie tekstu z księgi pamiątkowej na oddanie remizy do użytku.

1989_06_11_remiza10

Kapela góralska od lewej: Jan Gruszka, Stanisław Tylka, Jan Molek, Władysław Fudala i Czesław Staszel.

1989_06_11_remiza11

"Flaga na maszt" - na rozpoczęcie uroczystości oddania Remizy OSP do użytku.

1989_06_11_remiza12

Poczty sztandarowe i straże OSP Nowe Bystre i Ratułów. N. Bystre: od lewej Jan Staszel - Zawodzion, Stanisław Staszel - Krzysiak, Andrzej Kula.

1989_06_11_remiza13

St. chor. Stanisław Bańka rozpoczął uroczystość komendą wciagniecia flagi na maszt. Na pierwszym planie OSP N. Bystre. Stoją od lewej w prawo pierwszy szereg: K. Trojan, W. Staszel, St. Staszel, St. Tylka, Jan Zubek, W. Skupień, Cz. Staszel, T. Łacek, Jan Bobak, St. Kula, St. Staszel; drugi szereg: Józef Zubek, Jan Krzysiak, A. Staszel, Józef Staszel, Jan Słodyczka, St. Staszel - Brzega, St. Polak, J. Staszel.

1989_06_11_remiza14

Naczelnik OSP N. Bystre Kazimierz Trojan wita płk Józefa Strojnego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Nowym Sączu

1989_06_11_remiza15

Sekretarz Zarządu OSP Władysław Sikora wita przybyłych na uroczystość zaproszonych gości. W głębi stoją: Stanisław Kowalczyk dyr. insp. PZU N. Targ, ppłk Czesław Kosiba, ppłk Czesław Kośmiński.

1989_06_11_remiza16

rzemawia ppłk Czesław Kosiba Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Zakopanem obok: ppłk Czesław Kośmiński, Władysław Sikora

1989_06_11_remiza17

Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: z lewej: Władysław Sikora z prawej: Antoni Długopolski honorowy członek OSP

1989_06_11_remiza18

Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Władysław Staszel, Franciszek Strączek1

1989_06_11_remiza19

Srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymuje: Józef Zubek "Tomek" oraz Stanisław Fudala, Jan Krzysiak, Andrzej Kula, Andrzej Staszel, Czesław Staszel, Jan Staszel, Stanisław Staszel "Krzysiak", Stanisław Staszel "Gacek", Stanisław Tylka. Medale wręczali: płk J. Stroiński i ppłk Cz. Kośmiński

1989_06_11_remiza20

Dekoracja srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" Od lewej: Jan Krzysiak, Andrzej Staszel - Księżniok, Stanisław Staszel - Krzysiak, Czesław Staszel, Stanisław Staszel Gacek, Stanisław Tylka - Michniok.

1989_06_11_remiza21

Walenty Obrochta i Marek Kozioł dekorują złotą odznaka "Za zasługi dla Zakopanego" Od lewej: Stanisław Staszel (Prezes OSP), Kazimierz Trojan, Jan Polak - Bogoc, Władysław Staszel - Księżniok. Oraz: Andrzej Kula, Józef Kois, Jan Staszel Zosiok, Anna Gocał.

1989_06_11_remiza22

Dyplomami wyróżniono żony - matki z rodzin, w których jest po dwóch strażaków, przeważnie ojciec i syn. Stoją od lewej: Antonina Staszel - Olesiok, Antonina Krzysiak, Maria Polak i Katarzyna Bobak. Oraz: Helena Kula, Antonina Molek, Helena Staszel, Maria Trojan, Maria Tylka, Rozalia Zubek - Tomek.

1989_06_11_remiza23

Dekoracja brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" Od lewej: Andrzej Skupień, Jan Staszel Zawodzion, Józef Staszel Rumun, Henryk Staszel, Jan Zubek - Tomek, Zbigniew Zubek Majcher, oraz: Jan Bobak Huruś, Stanisław Kula - Barancorz, Franciszek Molek, Wojciech Pitoń.

1989_06_11_remiza24

Licznie zebrani mieszkańcy Nowego Bystrego i zaproszeni goście oglądają występ regionalnego zespołu góralskiego Związku Podhalan w N. Bystrem. Zespołem kieruje p. Janina Skupień - Łatas wraz z instr. p. Stanisławem Sobczykiem z Ratułowa.

1989_06_11_remiza25

A na zokończenie zespół śpiewał: Syćkim dziękujemy co nom pomogali i piknom remizę w Bystrym postawili Teros Wos prosime syćka goście mili cobyście sie z nami wesoło bawili... haj!

1989_06_11_remiza26

rzed przecięciem węża toporkiem trwa narada tehniczna jak to wykonać i w jakiej kolejności.

1989_06_11_remiza27

Pierwsze naciecie toporkiem zamaszyście wykonuje Marek Kozioł Naczelnik Miasta i Gminy Zakopane.

1989_06_11_remiza28

Drugie nacięcie z dużą precyzją wykonuje płk Józef Strojny - Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w N. Sączu.

1989_06_11_remiza29

Trzecie, decydujace uderzenie i wąż pod toporkiem Stanisława Staszela - Prezesa Zarzadu OSP - rozlatuje się na dwie części.

1989_06_11_remiza30

Dumni ze swego dzieła zapraszają wszystkich gości do zwiedzenia budynku i na wspólny obiad.

1989_06_11_remiza31

Sylwetka strażaka trębacza z wieży na Remizie wieńczy dzieło budowy i oznajmia z wysokości, że budynek remizy został oddany do użytku.

 

Z przemówienia W. Sikory:
"Dzisiaj cieszymy się wszyscy, że nasz wspólny wysiłek zaowocował. Budynek, który otwiera przed nami swoje podwoje, będzie służył nam i naszym wnukom, będzie wzbogacał piękno krajobrazu naszej wioski. Swoją wyniosłą sylwetką będzie wzbudzał naszą dumę ze wspólnego działania." "Ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali tę budowę."

 

Marek Kozioł - Naczelnik Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej powiedział:
"To co udało się zrobić w Nowem Bystrem, a przede wszystkim aktywnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej zasługuje na wielkie uznanie. Jesteśmy przekonani o potrzebie przeniesienia tego przykładu na teren działania Komitetów Osiedlowych w Zakopanem i Rad Sołeckich wsi Gminy Tatrzańskiej. Udzielanie pomocy finansowej i wspieranie na codzień ludzi, którzy chcą zmienić dzisiejsze oblicze Waszej wsi, traktujemy i traktować będziemy jako nasz moralny obowiązek."

 

J. Pawlikowski - Prezes Oddziału Związku Podhalan - Zakopane:
"Pokozaliście ze chłop podhalański, to chłop mądry, twardy, prawdziwy gazda. Zrobiliście wielką robote. Niekze Wom ta remiza piykno godnie słuzy."

 

Insperkor nadzoru - Janusz Kaczmarczyk:
"Wyrazy uznania dla wszystkich budowniczych tej wspaniałej Remizy - Pomnika Nowego Bystrego! ...aby służył po wsze czasu i był przykładem dla innych, którzy mają w zamyśle podobne dzieło."

 

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Ratułowie doktor Mieczysław Bielecki:
"Najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania dla mieszkańców Nowego Bystrego i strażaków za wybudowanie wspaniałej Remizy oraz sukcesów w tworzeniu nowych budowli."

 

P. Janina Skupień:
"Niek sie w tyj remizie kultura łozwijo,
Niek zakwitnie piyknie jak bioło lylijo!"

 

Staszel Władysław - N. Bystre 168:
"Niek nasa remiza słuzy długie roki
Niek ją pamiętają nasych dzieci wnuki!"

 

Bobak Władysław - N. Bystre 113a /młody/:
"Jo Wos pytom syćka miyli
cobyscie cynsto zabawy robiyli!
haj!!"

 

1989_06_26_artykulUroczystość obchodów 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem

10 września 2000 r.
Uroczystość obchodów 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem

Dzisiejszą uroczystość prowadził st. kpt. Andrzej Kowalcze - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem.

 2000_09_10_75latosp1
Otwarcie uroczystości: Prezes Zarządu OSP Nowe Bystre - Stanisław Staszel, Weronika Zubek, przewodniczący uroczystości - Romanowski.
2000_09_10_75latosp2
 Poczty zaproszonych jednostek OSP.
2000_09_10_75latosp3
 Meldunek składa z-ca komendanta powiatowego PSP - kpt. Andrzej Kowalcze - komendantowi powiatowemu: brygadierowi St. Bańce.
2000_09_10_75latosp5
 Jednostka OSP w Nowem Bystrem.
2000_09_10_75latosp4
 Poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre w skaładzie:
2000_09_10_75latosp6
 dowódca plutonu - Jan Staszel (Zawodzian), sztandarowy - Wojciech Pitoń, dowódca plutonu - Władysław Staszel (Zawodzian - syn Jana)
2000_09_10_75latosp7
 Jednostka odznaczona złotym orderem zasług dla pożarnictwa.
2000_09_10_75latosp8
 od lewej: Prezes ZP OSP Jan Hodorowicz, dyrektor Muzeum Pożarnictwa bryg. Grzegorz Sudo, pełnomocnik służb zespolonych Władyslaw Łukaszczyk, przewodniczący Rady Gminy Poronin Adam Radko, komendant gminny OSP Wojciech Lassak, komendant powiatowy PSP bryg. Stanislaw Bańka.
2000_09_10_75latosp9
 przewodniczący Rady Gminy Poronin - Adam Radko, komendant powiatowy PSP - bryg. St. Bańka, ksiadz prof. Wiesław Dura, radny powiatowy - Wieslaw Lenart - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek uroczystości: Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości.
Wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.
Odznaczenie sztandaru jednostki OSP Nowe Bystre.
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
Przekazanie i poświecenie samochodu pozarniczego.
Wystąpienia gosci.
Defilada pododdziałów i zakończenie uroczystości.
Na dzisiejszą uroczystość zostali zaproszeni:

Poseł na sejm RP Kazimierz Dzielski - prezes Zarządu Wojewódzkiego Zwiazku OSP RP województwa małopolskiego oraz v-ce przewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków.
Gen. bryg. Zbigniew Meres - komendant główny PSP
St. bryg. Marek Jasiński - z-ca komendanta głównego PSP
St. bryg. Marek Płotica - dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia
Mł. bryg. Wojciech Marciniak - dyrektor finansów KG PSP
St. bryg. Kazimierz Krzowski - komendant wojewódzki PSP w Krakowie.
St. bryg. Grzegorz Sudo - dyrektor Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Czesław Kosiba - v-ce przewodniczący Związku OSP w Krakowie.
Andrzej Gąsienica-Makowski - starosta powiatu tatrzańskiego.
Andrzej Skupień - v-ce starosta powiatu tatrzańskiego.
Władysław Łukaszczyk - pełnomocnik starosty ds. służb zespolonych.
Mł. bryg. Stanisław Bańka - komendant powiatowy PSP w Zakopanem.
St. kpt. Andrzej Kowalcze - z-ca komendanta powiatowego PSP w Zakopanem.
St. asp. Janusz Leśniakiewicz - dowódca JRG w Zakopanem.
St. asp. Marek Socha - z-ca dowódcy JRG w Zakopanem.
Druh Jan Hodorowicz - prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP powiatu tatrzańskiego.
Kpt. Edward Pruski - komendant powiatowy PSP w Bornem Sulinowie.
Pracownicy Biura Terenowego Zwiazku OSP w Nowym Sączu:
p. Anna Żórowska
p. Leszek Zenkler.
Chrzestni samochodu Jelcz GCBA 6/32:
p. kpt. Maria Urbańska
p. Włodzimierz Gąsienica Gładczan.
Andrzej Gut - wójt gminy Poronin.
Adam Radko - przewodniczący rady gminy Poronin.
Stanisław Stopka - inspektor Urzędu Gminy w Poroninie ds. ochrony ppoż.
Wiesław Lenart - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Wojciech Lassak - komendant gminny OSP Poronin.
Włodzimierz Klich - dyrektor PZU w Zakopanem.
Ks. Mirosław Drozdek - kapelan powiatowy strazaków.
Ks. Stanisław Gacek - proboszcz parafii Nowe Bystre
Ks. Wiesław Dura - proboszcz parafii pw. Błogosławionej Urszuli w Łodzi.
Mgr inż. Jan Puciło - Dyrektor SP w Nowem Bystrem.
Kazimierz Trojan - sołtys wsi Nowe Bystre, były komendant OSP w Nowem Bystrem.
Helena Rysula - prezes Zarządu Grup OSP RP w Kościelisku.
Członkowie Zarządu Gminnego OSP w Poroninie.
Radni gminni:
p. Stanisław Kula
p. Wojciech Zubek
p. Franciszek Staszel.
Przedstawiciele prasy i radia.
Przedstawiciele Związku Podhalan - Nowe Bystre.
Jednostki straży pożarnych:
OSP Brezowica - Słowacja
OSP Ratułów Górny
OSP Dzianisz Górny
OSP Dzianisz Dolny
OSP Bustryk
OSP Poronin
OSP Stasikówka
OSP Murzasichle
OSP Małe Ciche
OSP Kościelisko
OSP Witów
OSP Leszczyny
OSP Suche
OSP Ząb
OSP Olcza
Mieszkańcy wsi Nowe Bystre i Ratułów.

Poczet flagowy w składzie:

kierowca mechanik - Józef Pajda
sekcyjny - Jan Chyc
sekcyjny - Jan Polak.

Akt nadania odznaczeń:
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Zwiazku OSP RP złotym (srebrnym, brązowym) medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złoty medal:

Andrzej Kula syn Andrzeja
Kazimierz Trojan syn Andrzeja
Józef Zubek syn Józefa
Jan Staszel syn Jana

Jan Hodorowicz - Prezes Zarządu Powiatowego OSP dekoruje byłego komendanta OSP w Nowem Bystrem - Kazimierza Trojana złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Srebrny medal:

Józef Bubla syn Stanisława
Stanisław Kula syn Jana
Wojciech Pitoń syn Franciszka
Józef Marusarz syn Franciszka
Henryk Staszel syn Czesława
Brązowy medal:

Jan Mrugała syn Jana
Józef Pajda syn Jana
Władysław Staszel syn Jana
Stanisław Staszel syn Stanisława
Jan Słodyczka syn Władysława
Jan Zubek syn Jana
Stanisław Szeliga syn Andrzeja
Uchwałą Zarzadu Wojewódzkiego Zwiazku OSP RP zostali odznaczeni odznaką: "Wzorowy Strażak":

Józef Bubla syn Stanisława
Jan Mrugała syn Jana
Wojciech Pitoń syn Franciszka
Jan Polak syn Jana
Krzysztof Staszel syn Stanisława
Wojciech Słodyczka syn Władysława
Jan Zubek syn Józefa
Zbigniew Zubek syn Melchiora..

2000_09_10_75latosp10 2000_09_10_75latosp11
Jan Hodorowicz - Prezes Zarządu Powiatowego OSP dekoruje byłego komendanta OSP w Nowem Bystrem - Kazimierza Trojana złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego. Przekazania dokonał komendant powiatowy PSP w Zakopanem - mł. bryg. Stanisław Bańka w obecności chrzestnych samochodu:

st. kpt. Marii Urbańskiej - rzecznika prasowego S. A. PSP w Poznaniu Włodzimierza Gąsienicy Gładczana - radnego powiatu tatrzańskiego.

2000_09_10_75latosp162000_09_10_75latosp182000_09_10_75latosp122000_09_10_75latosp142000_09_10_75latosp152000_09_10_75latosp17

Zaproszeni goście wygłosili swoje przemówienia. Potem nastąpiła prezentacja pododdziałów. Złożono meldunek o zakończeniu uroczystości. W imieniu organizatorów wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi Nowe Bystre poproszono o wpisywanie się do księgi pamiątkowej oraz zaproszono na uroczysty obiad i posiady strażackie do remizy.Uroczystości przygrywała nowobystrzańska kapela.  O naszej uroczystości pisała prasa:

2000_09_10_75latosp232000_09_10_75latosp212000_09_10_75latosp222000_09_10_75latosp192000_09_10_75latosp20